Potreba za promenom

Analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje

 

Izdavač: Beogradska otvorena škola

Autori: Aleksandra Đurović, Vladimir M. Pavlović i Vukašin Višković

Godina: 2019


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.