Potreba za promenom - ZAGLAVLJENI IZMEĐU STRATEGIJE I PRAKSE: Strateški okvir za javno zagovaranje organizacija civilnog društva

Uspešno planiranje i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja nije moguće bez postojanja podsticajnog okruženja za učešće organizacija civilnog društva u donošenje odluka i osmišljavanje javnih politika. Jedan od elemenata podsticajnog okruženja jeste i postojanje zaokruženog sistema strateških dokumenata kojima je utemeljeno učešće organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka. Odsustvo učešća organizacija civilnog društva u ovim procesima dovodi do definisanja agendi donosilaca odluka i definisanja problema koji ne odgovaraju potrebama zajednice, rešenjima koja su neprimenljiva ili teško primenljiva u praksi, neadekvatnom korišćenju resursa organizacija civilnog društva i, na kraju, do gubitka osećaja zajedništva i zajedničke odgovornosti za rešavanja problema unutar zajednice.

 

Da bi se unapredio postojeći strateški okvir neophodno je:
a) Usvojiti strateški dokument kojim bi se na nacionalnom nivou definisala vizija i konkretne mere za unapređenje podsticajnog okruženja za OCD,
b) Dodatno unaprediti sistem strateškog planiranja i koordinacije javnih politika kroz novu Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022,
c) Ponovo pokrenuti dijalog o osnivanju Saveta za saradnju sa civilnim društvom.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.