Alternativni izveštaj o lokalnom akcionom planu za mlade opštine Apatin 2015-2020

Stanje omladinske politike u opštini Apatin

 

Izdavač i autor: Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Godina: 2019


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.