Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije

Naziv projekta: „Modernizacija poreskog sistema i uvođenja frilensera u pravni okvir”

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Cilj projekta „Modernizacija poreskog sistema i uvođenja frilensera u pravni okvir” je doprinos i izrada adekvatnih zakonskih rešenja za regulisanje statusa frilensera kao fizičkih lica i boljeg položaja preduzetnika koji posluju sa ino klijentima (frilensera kao pravnih lica). 

Projektom će se nastojati da se kreira novi model oporezivanja, kako bi se povećala pravičnost i ekonomski položaj zaposlenih, ali i preduzetnika i frilensera, koji dosad nisu bili prepoznati kao pravni subjekti. Krajnju korist od projekta će imati frilenseri, mali preduzetnici i privrednici koji posluju sa inostranstvom i svi koji bi da to postanu. 

Kako bi se frilenseri institucionalno prepoznali kao preduzetnici, uveli u sistem penzionog i zdravstvenog sistema i ostvarili osnovna prava zaposlenih, projekat će realizovati sledeće aktivnosti: pokretanje dijaloga sa vlašću pri pisanju novog zakonodavstva uz finansijsko i pravno savetovanje istaknutih aktera; Analiza starih i novih poslovnih modela po uzoru na uređene ekonomije; Predlaganje izmena sistema oporezivanja i zalaganje za njega; Medijska prisutnost i uopšteno dalje aktivnosti na upoznavanju javnosti sa ovim problemom. 

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije je osnovano u oktobru 2020. godine u Kruševcu kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti preduzetništva, računarskog programiranja, frilensing delatnosti i unapređenja male privrede i start-apova u Srbiji. Udruženje se zalaže za saradnju između preduzetnika, start-apova, frilensera i državnih organa, za razvoj finansijskog sistema u svrhu finansiranja preduzetnika i start-apova, poboljšanje uslova za internet poslovanje u Srbiji, privlačan poreski sistem za frilensere i uklanjanje barijera i poteškoća početnicima u privredi.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.