Vesti

Uvođenje frilensera u pravni okvir usvajanjem Zakona o fleksibilnim oblicima rada

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije, u okviru projekta „Modernizacija poreskog sistema i uvođenje frilensera u pravni okvir“, zagovara izradu adekvatnih zakonskih rešenja koja će regulisati status frilensera i unaprediti položaj preduzetnika. Trenutno, u fokusu rada udruženja je intenzivna priprema za učešće u radnoj grupi za izradu predloga Zakona o fleksibilnim oblicima rada koji bi trebalo da uredi prava frilensera u Srbiji.

Očekuje se da radna grupa krene uskoro sa radom, jer novi zakon bi, kako je najavila Vlada Srbije, trebalo da stupi na snagu 1. januara 2022. godine. Zakonom o fleksibilnim oblicima rada se najavljuje trajno oporezivanje prihoda svih „radnika na internetu“, a pored regulisanja poreskih obaveza, zakon bi trebalo da odgovori na potrebe i očekivanja frilensera. Zakon o fleksibilnim oblicima rada treba da uredi nestandardne oblike rada i omogući frilenserima da posluju legalno, u povoljnim uslovima rada i na taj način podrži ovu bitnu granu privrede. Ukoliko Zakon ne bude usvojen, frilenseri se mogu naći u nepovoljnom položaju, poslovi koje obavljaju im mogu biti neisplativi i na taj način im se potencijalno može onemogućiti nastavak rada.

S toga je učestvovanje u radnoj grupi i pregovaranje o optimalnim rešenjima za frilensere od suštinske važnosti članovima Udruženja, koji se svojim radom zalažu za uspostavljanje povoljnijeg radnog okruženja. U cilju pripreme za radnu grupu, pokrenuta je i anketa kroz koju se ispituju očekivanja i potrebe u vezi sa novim Zakonom o fleksibilnim oblicima rada. Kroz rezultate ankete će se predstaviti uticaj frilensera na demografiju Srbije i njihov doprinos privrednom rastu, a na taj način će se skrenuti pažnja na nužnost poštovanja njihovih prava i obaveza prema državi.

Zbog načina na koji posluju i činjenice da se njihovi klijenti najvećim delom nalaze u inostranstvu, neophodno je da frilenseri budu prepoznati kao posebna grupa, ne bi li se njihova prava i obaveze izjednačila sa poslodavcima i zaposlenima u Srbiji, na čemu će Udruženje frilensera i preduzetnika nastaviti da radi.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.