Vesti

Da li normativni okvir pogoduje preduzetnicima i privrednicima u Srbiji?

Predstavnici udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije su 4. oktobra učestvovali na okrugom stolu koji je organizovan s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta za računovođe i poreske obveznike. Povoljan poslovni ambijent ponajviše zavisi od kvaliteta  propisa i procedura koji regulišu rad i komunikaciju zakonskih zastupnika, privrednika i računovođa sa državnim institucijama. S toga, ovakva vrsta debate je neophodna kako bi se čuli zahtevi i potrebe svih zainteresovani strana, nesmetano poslovalo i sarađivalo sa predstavnicima državnih institucija.

Na okruglom stolu, ispred Udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije prisustvovao je doktor Predrag Mitrović koji je govorio o zahtevima preduzetnika i privrednika. Istaknuta je potreba da Skupština Srbije i nadležni organi sprovedu nadzor i istragu nad aktivnostima Ministarstva finansija i odgovornih lica koji svojim potezima u kontinuitetu čine štetu budžetu Srbije i poreskim obveznicima, među kojima su najveći domaći privrednici i preduzetnici. Zahtevi Udruženja su da se smene funkcioneri koji su odgovorni za nepovoljne uslove poslovanja i da se sav novac koji je proneveren iz budžeta Republike Srbije, uključujući utaje poreza funkcionera, vrati u budžet sa kamatama. 

Udruženje smatra da su propisi Ministarstva finansija nepravedni, jer se visokim nametima preopterećuju male zarade i domaći privrednici malih i srednjih preduzeća, što je dovelo do ogromnog crnog tržišta robe i  rada. Kao posebno problematične Zakone izdvojili su Zakon o fiskalizaciji i Zakon o elektronskim fakturama čija je primena najavljena u narednom periodu. Preduzetnici veruju da svrha ovih Zakona nije nikakva modernizacija, već se radi o  izgovoru da se u godini krize potroši ogromna suma novca iz budžeta za njihovu implementaciju, što pogoduje pojedinačnim, a ne opštim interesima.

Oba zakona je potrebno stopirati do okončanja istraga, doraditi ih u skladu sa primedbama onih na koje se odnose, a to su privrednici i računovođe, implementirati ih na transparentan način i u dogledno vreme, poručuju iz udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.