StartHub Kosjerić

Naziv projekta: „Promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na teritoriji opštine Kosjerić"

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine

Mesto: Kosjerić

Oblast delovanja: Rodna ravnopravnost

Cilj projekta „Promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na teritoriji opštine Kosjerić" je kreiranje odgovornog društva po meri svih građana i građanki i unapređenje položaja ranjivih grupa u opštini Kosjerić kroz integrisanje komponente rodne ravnopravnosti u lokalne politike.  

Kroz ovaj projekat, StartHub teži da poboljša životne uslove  žena i devojčica koje žive na teritoriji opštine Kosjerić, doprinese usvajanju Odluke o vođenju rodnih statistika na nivou opštine Kosjerić, unapredi veštine građana i građanki za učešće u procesima javnog zastupanja na lokalnom nivou i podigne svest organizacija i pojedinaca/ki o procesu kreiranja javnih politika. Očekivan rezultati projekta je usvojena odluka o vođenju rodnih statistika kod svih budžetskih korisnika sredstava JLS od strane opštinskog Veća.  

U opštini Kosjerić rodni aspekt nije prepoznat u strateškim dokumentima, nema razvijene lokalne politike koje bi doprinele poboljšanju položaja žena i muškaraca, nema u nacrtu/ili usvojen lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost. Ovakva situacija je navela Udruženje StartHub da inicira projekat koji će promovisati rodnu ravnopravnost i osnažiti položaj žena u Kosjeriću.  

Udruženje je formalno registrovano 2020. godine, ali je kao neformalna grupa bilo aktivno u sferi socijalne zaštite i socijalnog uključivanja marginalizovanih i ranjivih grupa u periodu pre zvanične registracije. Nakon registracije StartHub se definiše kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka, neprofitna asocijacija interdisciplinarno i multidisciplinarno umreženih pojedinaca i pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, edukacije, obrazovanja, javnog zastupanja i unapređenja položaja svih ranjivih grupa. Ciljevi udruženja su: razvoj potencijala pojedinaca, institucija i grupa; edukacija i neformalno obrazovanje profesionalaca, dece i mladih; podrška i promocija unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja stanovništva; unapređenje položaja i kvaliteta života ranjivih grupa; javno zastupanje za ostvarivanje prava ranjivih grupa; promocija ranog razvoja dece i poboljšanje položaja devojčica i žena. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.