Vesti

Koliko je opština Kosjerić blizu ili daleko od uvođenja rodnih statistika?

Organizacija StartHub iz Kosjerića inicirala je prve kontakte i sastanke sa donosiocima odluka u opštini Kosjerić i predstavila im važnost usvajanja Odluke o vođenju rodnih statistika na nivou opštine i planiranja rodno odgovornih politika. 

Zakon o ravnopravnosti polova i  Odluka o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine obavezuje sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji da usvoje Odluku o vođenju rodnih statistika. Rodna statistika je jedan od preduslova za planiranje rodno odgovornih politika i ocenu efekata primene mera na kvalitet svakodnevnog života, i to ne samo žena već svih kategorija stanovništva.

StartHub se u prethodnom periodu sastao sa opštinskim Prvobraniocem, dok je predsedniku opštine upućen dopis sa opisom inicijative i predlogom za konkretne korake za unapređenje položaja svih stanovnika/ca Kosjerića. Uspostavljen je i kontakt sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) koji su prepoznati kao podrška i partneri lokalnih samouprava u unapređivanju javnih politika.

U toku je izrada analize normativnog okvira koji reguliše pitanje rodne ravnopravnosti i diskriminacije na nivou opštine Kosjerić. Dosadašnja analiza je pokazala da su lokalne politike koje su usmerene ka poboljšanju položaja žena nerazvijene ili nepostojeće (npr. lokalni akcioni planovi zapošljavanja). Iako opština Kosjerić ima Strategiju održivog razvoja za period od 2018. do 2028. godine u kojoj stoji da je broj ekonomski aktivnih muškaraca duplo veći od broja ekonomsko aktivnih žena, Strategija je rodno neutralna i ne prepoznaje potrebe žena.

Pored analize normativnog okvira, tokom avgusta će biti realizovane ulične akcije prikupljanja potpisa za podršku inicijativi usvajanja Odluke o vođenju rodnih statistika, a takođe biće organizovana i onlajn peticija. Sledi i "kafa sa komšijama" u seoskim sredinama, kao i radionica sa decom iz seoskih škola, a tokom ovih druženja razgovaraće se o rodnim ulogama i stereotipima koji su i dalje dominatni u našem društvu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.