Vesti

Muzički performans i kratak kurs iz rodne ravnopravnosti

Organizacija StartHub, u saradnji sa K-town group, poziva sve stanovnike opštine Kosjerića da se u subotu 21. avgusta u kafeu Breza pridruže muzičkom performansu u okviru koga će se organizovati i potpisivanje peticije.

Peticija koju StartHub pokreće baviće se unapređenjem položaja ranjivih grupa kroz uključivanje komponente rodne ravnopravnosti u lokalne politike. Ideja peticije je da motiviše i aktivira građane i građanke da učestvuju u donošenju odluka za pitanja koja su im važna. Kroz pokretanje ove peticije, organizacija će nastojati da informiše javnost o odlukama koje se donose na nivou jedinica lokalne samouprave, ali i o pravu građana da na te odluke utiču i učestvuju u njihovom donošenju.

Tokom muzičkog performansa, zainteresovanim građanima i građankama, će se približiti pojam rodne ravnopravnosti i rodnih statistika i koji bi bili efekti na kvalitet svakodnevnog života, i to ne samo žena već svih kategorija stanovništva, ukoliko bi se usvojila Odluka o vođenju rodnih statistika. Rodno odgovorno upravljanje na lokalnom nivou podrazumeva da sve procedure i sistemi budu razvijeni i implementirani na način da uzimaju u obzir različite potrebe muškaraca i žena i stvaraju jednake mogućnosti.

Udruženi oko zajedničke ideje, potpisivanjem peticije, stanovnici Kosjerića zajedničkim snagama mogu da utiču na donosioce odluka i ubrzaju proces početka vođenja rodne statistike i sprovođenja Odluke.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.