Udruženje građana Pridruži se

Naziv projekta: „Odbranimo planinu Babu

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine

Mesto: Paraćin

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine

Cilj projekta „Odbranimo planinu Babu” je podizanje svesti svih građana opštine Paraćin o nužnosti čuvanja životne sredine u svetlu klimatskih promena i osnaživanje uverenja da organizovani građani mogu učestvovati u donošenju odluka i zagovaranju pozitivnih promena u politikama.  

Specifični ciljevi projekta su: Donošenje odluke na SO Paraćin o odbacivanju urbanističkog plana za izgradnju još jednog kamenoloma na planini Baba; Pokretanje građanske inicijative u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi; Donošenje zaključka SO Paraćin o obaveznom konsultovanju građana koji žive na teritoriji koja može biti pod uticajem aktivnosti koje znatno utiču na životnu sredinu putem referenduma, posebno površinskih kopova i malih hidroelektrana (MHE). 

Projekat je nastao zbog odluke lokalnih vlasti da upute u proceduru usvajanje Plana detaljne regulacije za otvaranje još jednog kamenoloma na planini Baba u blizini Paraćina. Ova planina je značajna jer se tu nalaze važni izvori vode, obronci planine su takođe značajni zbog poljoprivrednih kultura koje se tamo gaje, prostor planine je označen Prostornim planom Opštine Paraćin kao područje koje treba proglasiti za spomenik prirode, zaštititi od uticaja, omogućiti organsku proizvodnju i sačuvati biodiverzitet.  

Udruženje je po osnivanju bilo usmereno na projekte vezane za omladinsku politiku. Kasnije udruženje menja ime i fokus usmerava na poštovanje ljudskih prava, lokalnu demokratiju i zaštitu životne sredine. Udruženje je sprovodilo i sprovodi aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine koji su povezani sa pitanjem zaštite ljudskih prava i uključivanjem građana u donošenje odluka uz podizanje svesti o zaštiti životne sredine i kod građana i kod donosioca odluka. Aktivnosti vezane za zaštitu planine Babe koje je udruženje već sprovodilo primer su takve aktivnosti koja uključuje konsultacije građana, uticaj na donosioce odluka, zaštitu životne sredine i zaštitu ljudskih prava građana čije se životna sredina ugrožava. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.