Vesti

Nema pravnog osnova za rad kamenoloma na planini Baba kod Paraćina

Udruženje građana "Pridruži se" organizovalo je konferenciju za medije 12. jula u Paraćinu na kojoj je informisalo javnost o najnovijem rešenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije kojim je utvrđeno da ne postoji pravni osnov za eksploataciju krečnjaka na planini Baba.

Od samog početka rada na kamenolomu, udruženje građana "Pridruži se" je tvrdilo da Informacija o lokaciji iz 2019. godine nije u skladu sa Prostornim planom opštine Paraćin. Ove tvrdnje su potvrđene u rešenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u kom se navodi da ne postoji planski osnov za planiranu namenu (eksploataciju krečnjaka) i da se on ne može obezbediti izradom Plana detaljne regulacije. Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, plan detaljne regulacije je dokument užeg područja i mora biti usklađen sa Prostornim planom. Takođe, Ministarstvo je navelo u rešenju da je proces početka izrade Plana detaljne regulacije u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i da ekspoatacija krečnjaka nije usklađena sa namenom koja je definisana za predmetnu lokaciju u Prostornom planu.

Ministarstvo zaštite životne sredine je 2019. godine izdalo uslovnu dozvolu za rad kamenoloma, a takvu dozvolu je dalo i Ministarstvo rudarstva i energetike u februaru 2020. godine. Međutim oba ministarstva se u ovim dozvolama pozivaju na Informaciju o lokaciji koja se, prema najnovijem rešenju, ne prihvata kao odgovarajući pravni osnov.

"Pridruži se" je u okviru grupe građana "Odbranimo planinu Baba, Planu i Lešje" pokrenulo niz aktivnosti kako bi ukazalo na negativan uticaj kamenoloma na životnu sredinu i kulturno-istorijsku baštinu na ovom području. Radovi u kamenolomu su uticali na presušivanje izvora vode u okolnim selima, očuvanje staništa mnogih životinja i narušavanje ekosistema. Takođe, istorijski lokalitet grada Petrusa na Babi, čije se zidine nalaze neposredno iznad nelegalnog kamenolona, može biti nepovratno uništen ukoliko se radovi nastave. Stoga je udruženje pokrenulo i inicijativu za proglašenje Petrusa za spomenik kulture kako bi se sačuvalo kulturno-istorijsko nasleđe i održao kolektivni identitet meštana.

Na konferenciji je predstavljen i novoformiran savez "Paraćinska akcija" koju čine udruženja iz Paraćina: "Pridruži se", "Pokret dostojanstvenih", "Pravo i transparentnost", "Sigurno napred", "Građanski pokret slobodan izbor" i "Građani za lokalnu demokratiju", a prvi cilj ovog saveza biće zaštita planine Baba kao spomenika prirode.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.