Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Naziv projekta: „Zajedno za bezbedniji internet”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Prava deteta

Cilj projekta „Zajedno za bezbedniji internet” je unapređenje uticaja civilnog društva na predstavnike biznis sektora u domenu zaštite bezbednosti dece na internetu i podsticanje veće participacije javnosti u procesu prijavljivanja neželjenog onlajn sadržaja. 

Iako su sa sve većom upotrebom digitalnih tehnologija, zaštita podataka, privatnost i bezbednost postali važna pitanja, adekvatan mehanizam kontrole plasiranih sadržaja na internetu još uvek ne postoji. Poseban problem proističe iz nemogućnosti kontrole materijala seksualnog zlostavljanja dece. Centar nastoji da svojim delovanjem podigne bezbednost dece na viši nivo i da kreira internet okruženje u kojem će deca aktivno koristiti internet radi edukacije i zabave, a istovremeno biti zaštićena od rizika i zloupotrebe.

Projekat će nastojati da uključi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i zagovara formulisanje preporuka i smernica za internet provajdere u procesu sprečavanja i suzbijanja seksualne eksploatacije maloletnih lica na internetu. Uloga internet provajdera u ostvarivanju bezbednijeg interneta može biti ostvarena kroz razvijanje alata za detekciju korisnika interneta koji pretražuju ključne reči, a koje ukazuju na nameru pretraživanja materijala seksualnog zlostavljanja dece (child sexual abuse material). Centar za nestalu i zlostavljanu decu će kroz kampanju javnog zagovaranja uključiti medije i građane kako bi se podigla svest i uticaj na javne vlasti i biznis sektor o rasprostranjenosti problema seksualne eksploatacije maloletnih lica na internetu.

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine s ciljem da doprinese unapređenju bezbednosti dece u Srbiji. Centar za nestalu i zlostavljanu decu preuzeo je sve aktivnosti i nadležnosti Fondacije Tijana Jurić u nameri da svoju misiju u budućnosti realizuje pod ovim imenom. Vizija Centra je odgovorno društvo u kom svako od nas razume, prihvata, poštuje i štiti prava dece i mladih. Svoju viziju Centar ostvaruje kroz preventivno-edukativne aktivnosti, pružanje pravno-psihološke podrške, javno zagovaranje, informisanje i stručno usavršavanje svih zainteresovanih strana, sa ciljem zaštite prava dece i mladih.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.