Vesti

Održan okrugli sto „Zajedno za bezbedniji internet“

Centar za nestalu i zlostavljanu decu održao je 16. septembra okrugli sto na temu Zajedno za bezbedniji internet – pravni okvir i izazovi u sprečavanju seksualne eksploatacije dece i mladih na internetu“ i tom prilikom okupio relevantne stručnjake da diskutuju o ovom pitanju.

U prvom delu se razgovaralo o trenutnim merama i strategijama u borbi protiv seksualne eksploatacije dece, postojećim zakonskim rešenjima u RS, kao i o efikasnosti primene istih.

Iako je zastupljeno mišljenje da veće kazne mogu da smanje broj izvršenih krivičnih dela, advokat Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske Komore Beograda, se sa ovom tvrdnjom ne slaže.

„Ja sam skeptičan da velike kazne mogu nekome da izmene svest. Koliko god da su kazne velike, one će za izvršioca biti prevelike, a za žrtvu nepravedno male.“ – rekao je Bulatović.

Prisutni su se složili da je zakon, kao zakon, dobar i u skladu sa međunarodnim standardima, i da je kako bi se problem rešio neophodno da se aktivno radi na prevenciji, na svim nivoima – od edukacije roditelja i dece, do edukacije stručnjaka i lica koji rade u direknom kontaktu sa decom.

„Mnogo veći značaj ima prevencija i edukacija, ali problem prevencije i edukacije je u tome što su oni bitno skuplji od samog sankcionisanja.“ – rekao je Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.

Centar za nestalu i zlostavljanu decu već dugi niz godina radi na edukaciji dece, roditelja i stručnih radnika na temu bezbednosti na internetu, ali je bilo važno čuti i mišljenje onih koji su zaduženi za procesuiranje krivičnih dela koja se dogode na internetu, kao i poteškoće na koje oni eventualno nailaze.

Sve ovo sa ciljem kako bismo se u narednom periodu, svi kao društvo, fokusirali na otklanjanje tih prepreka i problema, i kako bismo zajedno radili na smanjenju stope kriminaliteta i boljoj edukaciji svakog člana društva.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.