Unija srednjoškolaca Srbije

Naziv projekta: Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete

Trajanje projekta: 27. april do 31. oktobar 2020.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Projektom podrške samoreprezentaciji srednjoškolaca kao najmlađe kategorije mladih Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete, Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) teži prepoznavanju učeničkih parlamentama srednjih škola kao relevantnih i reprezentativnih tela u donošenju odluka na nivou njihove obrazovne ustanove i nacionalnog obrazovnog sistema uopšte. Kreiranjem i sprovođenjem projekata izgradnje kapaciteta učeničkih parlamenata teži se odobravanju prava glasa predstavnicima istih u Školskim odborima, kao mehanizma samoreprezentacije učenika u pristupu pravima i kreiranju demokratske školske sredine. Ispunjenjem navedenih ciljeva UNSS bi se uključila u donošenje odluka o obrazovnom sistemu i omladinskoj politici na nacionalnom nivou. Takođe, predviđeno je i uspostavljanje onlajn platforme za otvorenu komunikaciju i koordinaciju parlamenata radi uspunjenja zajedničkih ciljeva.

U sprovođenje ovog projekta direktno bi bili uključeni učenici srednjoškolskih ustanova u Srbiji, članovi učeničkih parlamenata srednjih škola, Uprave srednjih škola, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Uspešnom realizacijom projekta, učenički parlamenti srednjih škola biće prepoznati kao relevantni akteri u donošenju odluka u obrazovanju koji učestvuju u  kreiranju obrazovnih i omladinskih politika u Srbiji. UNSS imaće kapacitet okupljanja srednjoškolskih parlamenata radi kreiranja jedinstvenog stava prema politikama i biće uspostavljena onlajn platforma za komunikaciju i koordinaciju Učeničkih parlamenata. Ovim će UNSS biti prepoznata kao nacionalno reprezentativno telo srednjoškolaca od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Unija srednjoškolaca/ki Srbije (UNSS) je krovna organizacija koja trenutno okuplja 186 učeničkih parlamenata sa teritorije Republike Srbije. Ova omladinska, nevladina i nepolitička organizacija, nastala je 2003. godine i predstavlja najveće predstavničko telo srednjoškolaca. Organizacija je nastala kao inicijativa pokrenuta od strane nekoliko učenika iz Beograda koji su imali vizuju ujedinjavanja srednjoškolaca u cilju borbe za svoja prava. Ideja UNSS-a je da srednjoškolcima pruži mogućnost da se informišu, edukuju i afirmišu, razvijajući se u različitim pravcima kroz saradnju sa svojim vršnjacima i angažovanjem na različitim projektima.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.