Vesti

Spisak srednjoškolskih želja za novu školsku godinu

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je umesto fraze “srećan polazak u školu” objavila spisak želja za školsku 2021/22 godinu.

Da budemo uključeni u procese donošenja odluka

Ova želja je nešto na šta UNSS skreće pražnju već godinama, ali se tokom pandemije posebno pokazala potreba da i srednjoškolci budu uključeni u donošenje odluka (makar na nivou škola) o pitanjima koja su direktno vezana za njih - ništa o nama, bez nas!

Odluke o obrazovanju, koje su donošene tokom prethodne školske godine, su između ostalog doprinele da se fokus rada UNSS usmeri na kreiranje Preporuka nastavnika i učenika za unapređenje sistema učenja na daljinu, a koje su utemeljene na principima koje smo simbolično nazvali “Uklanjanje barijera za uspešno učenje na daljinu”. Jedan od osnovnih principa je participativnost prilikom donošenja odluka, a ključna preporuka je uključivanje nastavnika, učenika, roditelja i eksperata u obrazovni sistem. 

UNSS se kroz aktivnosti u 11 lokalnih zajednica u kojima ima timove trudi da srednjoškolce uključi u procese donošenja odluka na nivou škola, s obzirom da je nacionalni nivo donošenja odluka izgleda zatvoren za učenike srednjih škola.

Da svi učenici imaju jednake uslove za učešće u nastavi

Prema podacima iz “Pregleda srednjoškolskog života” koji je UNSS objavila u okviru programa “Aktivni građani - bolje društvo”, 37% srednjoškolaca deli kompjuter sa ukućanima. Iako, nažalost, nemamo podatak kakva je opremljenost nastavnika,  verujemo da je poražavajuća koliko i opremljenost mladih.

Da bi sistem bio pravedan, moraju se obezbediti neophodni uslovi za lični razvoj mladih. Obrazovni sistem je najveći instrument razvoja ljudi i kao takav nosi ogromnu odgovornost da realno sagleda situaciju i uskoči tamo gde je potrebno.

Jedna od inicijativa koju je UNSS pokrenula zajedno sa grupom organizacija iz cele Srbije jeste akcija “Vršnjaci vršnjacima - online digitalne klupe” čiji cilj je podrška učenicima koji nemaju tehničke mogućnosti da učestvuju u onlajn nastavi kroz prikupljanje starih uređaja. Ova inicijativa je do sada aktivna u preko 20 mesta i možete je pratiti na našem sajtu i društvenim mrežama.

Spisak nije dug, samo dve želje i to je ono što može zbuniti nekoga. Ono što je sigurno jeste da ni te dve želje nije lako ostvariti, posebno kada je ceo svet nesiguran šta će biti sutra. Uprkos tome, smatramo da zaista vredi raditi na njihovom dostizanju.

Današnji srednjoškolci sutradan treba da budu aktivni građani društva i zato verujemo da svi moramo da im ukažemo poštovanje i da ih uključimo u pitanja koja ih se direktno tiču.

 

Rad UNSS je podržan institucionalnim grantom Vlade Švajcarske kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT”.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.