Vesti

Strateške pripreme za rad učeničkih parlamenata

Kako bi podržala učeničke parlamente (UP) i pomogla u njihovom razvoju Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je kroz centar za učeničke parlamente, UP Centar, organizovala prve radionice za 57 članova i članica UP iz 11 gradova. 

Prva radionica, koja je bila podeljena u dve sesije, održana je 2. i 4. juna i tokom nje akcenat je bio na kreiranju sadržaja za društvene mreže. Tokom radionice, članovi UP su imali priliku da nauče kako da stvore jedinstven vizuelni identitet za svoje parlamente što će pomoći u njihovom pozicioniranju ne samo u školi, već i u lokalnoj zajednici. Na kraju radionica, učesnici su kreirali individualne planove za društvene mreže UP.

Druga radionica se bavila temom pisanja projekta i apliciranja za sredstva kao neformalne grupe. Tokom nje, učesnici su naučili kako da napišu i realizuju lokalni projekat, kao i dobili dodatne informacije o trenutnim mogućnostima ovog tipa. Ova radionica se održala 9. i 11. juna.

Ideja iza organizovanja radionica leži u želji da se onim UP koji već znaju sastav parlamenta u narednoj školskoj godini, pruži prilika da svoj rad strateški pripreme za narednu školsku godinu. 

Materijal sa ovih radionica, kao i svih daljih radionica će biti dostupan u okviru Interaktivnog alata na sajtu UNSS-a. Takođe, podsećamo sve аktuelne i naredne događaje i aktivnosti možete pratiti preko kalendara na sajtu UP centra.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.