Vesti

Unija srednjoškolaca Srbije je otvorila prvi virtuelni centar za učeničke parlamente

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je u sredu, 27. maja otvorila prvi virtuelni prostor za sve učeničke parlamente u Srbiji, pod nazivom UP Centar. Ovaj prostor će delovati kao resursni i informativni centar koji je namenjen podsticanju aktivizma i građanske participacije, kao i jačanju srednjoškolaca/ki koji su članovi učeničkih parlamenata.

Prema istraživanju koje je UNSS sprovela u protekloj školskoj (2018/2019.) godini učenički parlamenti su realizovali u proseku 3,65 različitih aktivnosti, što je veoma mali broj u odnosu na celu školsku godinu. Upravo iz tog razloga, UP Centar nastoji da pruži praktične materijale, literaturu, alate i savete za građansku participaciju, kao i mogućnost prijavljivanja na različite obuke, treninge i radionice. Obuke i radionice su prilagođene kako srednjoškolcima koji tek ulaze u svet aktivizma, tako i onima koji imaju aktivističkog iskustva.

Korisnici platforme će moći da se upoznaju sa pozivima i konkursima organizacija, donatora i institucija od kojih mogu da imaju beneficije kao pojedinci ili kao grupa, kao učenički parlament. Na ovaj način UNSS teži da doprinese razvoju mladih kroz učenički parlament kao jednom od mehanizama za građenje aktivnog građanskog društva.

Pozivamo vas da pogledate sajt na linku www.up.srednjoskolci.org.rs i uključite se u UNSS aktivnosti.
UNSS je ovu platformu kreirala uspostavila u okviru projekta Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.