Udruženje Okular

Naziv projekta: „Na mladima SVE(T) ostaje”

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine

Mesto: Ćićevac

Oblast delovanja: Položaj mladih i omladinska politika

Projekat „Na mladima SVE(T) ostaje” ima za cilj da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u opštini Ćićevac kroz motivisanje donosioca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu.  

Udruženje će specifično nastojati da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku;  Informiše donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka; Zagovaraće osnivanje Kancelarije za mlade u opštini Ćićevac; Poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovaraće izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade. 

S obzirom na nerazvijenost omladinske politike u opštini Ćićevac, nepostojanje Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana za mlade, saveta za mlade i niskih budžetskih sredstava za programe mladih, projekat će  kroz uspostavljanje KZM, istraživanje o mladima i organizovanje treninga za mlade nastojati da poboljša položaj mladih u Ćićevcu.  

Udruženje „Оkular“ je osnovano 14. januara 2015. godine, od strane dugogodišnjih aktivistkinja, koje dele ideje jednakosti, nenasilja, filantropije i ravnopravnosti. U prve dve godine postojanja realizovani su projekti kojima je promovisan volonterizam i društveni aktivizam. Nadalje su realizovane različite aktivnosti za decu, mlade i porodice. Udruženje „Okular“ je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži jačanju društvenog aktivizma dece i mladih i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, kroz bavljenje istraživanjima i implementaciju projekata i drugih aktivnosti koje za osnov imaju sledeće oblasti: edukaciju, obrazovanje, ljudska prava, obrazovnu i socijalnu inkluziju, društveni aktivizam i volonterizam.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.