Vesti

Mladi Ćićevca zagovaraju za bolju brigu o njihovim potrebama

Misija udruženja Okular iz Ćićevca je osnaživanje i edukovanje mladih o omladinskoj politici i medijskoj pismenosti, ali i motivisanje i uključivanje mladih u aktivnom zagovaranju promena u svojim lokalnim zajednicama.

Svoju misiju udruženje sprovodi i u okvru projekta „Na mladima sve(t) ostaje“, a u prethodnom periodu, realizovalo je mnogobrojne aktivnosti – istraživanje potreba mladih, ulične akcije, treninzi i novi blogovi na sajtu virtuelne kancelarije za mlade.

U istraživanju koje je sprovedeno ispitivane su potrebe mladih iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, bezbednosti, zdravlja, omladinske politike i uopšteno njihovo zadovoljstvo životom u opštini Ćićevac. Istraživanje je sprovedeno onlajn putem, a kako bi se doseglo do svih mladih na teritoriji opštine Ćićevac, organizovane su i ulične akcije u okolnim mesnim zajednicama, odakle dolazi veliki broj mladih volontera i aktivista čiji glas treba da se čuje. Sprovedeno istraživanje će se iskoristiti na najbolji mogući način, kao dokument koji će pomoći radnoj grupi za kreiranje Lokalnog akcionig plana za mlade.

Tokom maja i juna, realizovana su i dva dvodnevna treninga za mlade, na kojima se govorilo o omladinskom aktivizmu, politici, javnom zagovaranju, medijskoj pismenosti, pravima mladih i elementima lokalne samouprave koji bi trebalo da postoje kako bi mladi imali kvalitetniji život i bili aktivniji. Kako opština Ćićevac nema budžet namenjen mladima i omladinskim udruženjima, nema Lokalni akcioni plan za mlade, Kancelariju za mlade ili omladinski klub, učesnici treninga bili su jako motivisani da razgovaraju o ovim temama i iskazali veliko interesovanje za aktivno delovanje u smeru promena koje bi unapredile njihov položaj.

Sve neophodne informacije koje se tiču mladih mogu se naći na sajtu virtuelne kancelarije koju je kreiralo Udruženje Okular. Pored konkursa, najava seminara, oglasa za projekte, posao ili stručnu praksu, u ovom virtuelnom prostoru se nalaze i novi blogovi njihovih vršnjaka. U blogovima se mogu pročitati inspirativne priče mladih ljudi i lična iskustva stečena kroz omladinski aktivizam. U okviru kreiranja sadržaja za mlade, pokrenut je i YouTube kanal Okulara, gde su predstavljeni mladi koji menjaju svet.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.