Vesti

Lokalna samouprava u susret mladima

Udruženje Okular je održalo sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave 23. septembra na kom su razgovarali o saradnji i unapređenju položaja mladih u opštini Ćićevac. Sastanku su prisustvovali volonteri udruženja koji su imali priliku da razgovaraju sa predsednicom opštine dr Mirjanom Krkić i zamenikom predsednice Aleksandrom Šulićem.

Ovom prilikom predsednica opštine je uputila pohvale članovima udruženja Okular, njihovom radu, inicijativama, ali i promenama koje su pokrenuli na teritoriji opštine. Udruženje je ovom prilikom predstavilo probleme i potrebe mladih koji su identifikovani tokom istraživanja koje je Okular sproveo u prethodnom periodu, a koji ukazaju na neophodnost razumevanja potreba mladih i ulaganja u sadržaje za mlade u Ćićevcu. Takođe Ćićevčani se i dalje zalažu za formiranje Kancelarije za mlade i usvajanje Lokalnog akcionog plana, a dok se ovi ciljevi ne ostvare mladi mogu koristiti usluge virtuelne kancelarije za mlade koju je pokrenuo Okular i ustupio na korišćenje lokalnoj samoupravi.

Saradnja mladih sa predstavnicima lokalne samouprave je dvosmeran proces, a bez podrške i podsticaja predstavnika javnih vlasti veliki broj mladih neće ostajati u lokalnim sredinama i doprinositi lokalnom razvoju.

Poražavajući je podatak da 50 posto mladih želi da napusti Ćićevac. Međutim ovaj podatak motiviše omladinske organizacije, poput Okulara, da kontinuirano i permanentno rade na ostarivanju boljeg položaj mladih. Saradnjom je moguće ostvariti promenu i bolje sutra za sve buduće generacije, ističu članovi Okulara.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.