Pro.Tok21

Naziv projekta: Semafor zagađenja

Trajanje projekta: 27. april - 31. oktobar 2020.

Mesto: Smederevo

Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice

Cilj projekta "Semafor zagađenja" je razvijanje novog modela kreiranja ekoloških politika grada i lokalnih strategija delovanja protiv aerozagađenja, kroz učešće svih relevantnih činilaca, putem poboljšane informisanost građana o stepenu zagađenja.

Pro.Tok21 će projektom nastojati da utiče na članove Gradskog veća Grada Smedereva da do kraja 2020. godine donese odluku o nabavci i postavljanju semafora aerozagađenja na Trgu Smedereva, koji će prikazivati zvanične podatke o kvalitetu vazduha u Smederevu (preuzete sa automatskih mernih stanica Agencije za životnu sredinu). Glavne aktivnosti na projektu biće informisanje i mobilizacija zajednice, lobiranje kod donosioca odluka, potpisivanje Deklaracije o pravu na čist vazduh, sa ciljem da se postigne glavni rezultat - postavljanje semafora zagađenosti vazduha.

 

Naziv projekta: „Turizam kao generator razvoja održive lokalne privrede Smedereva”

Trajanje projekta: 1. aprila do 31. oktobra 2021. 

Mesto: Smederevo

Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice

Cilj projekta "Turizam kao generator razvoja održive lokalne privrede Smedereva" je unapređenje javne politike razvoja turizma kao privredne grane u Smederevu u kontekstu podrške lokalnom ekonomskom održivom razvoju.  

Pro.Tok21 će projektom nastojati da informiše širu javnost o turističkim potencijalima grada, omogući veće učešće građana u zagovaranju i kreiranju javne politike razvoja turizma, osnaži zagovaračku poziciju organizacije i njen status građanskog glasa ka donosiocima odluka, doprinese uspešnijem kreiranju javne politike razvoja turizma kroz izrađenu studiju – analizu potreba za razvoj turizma, unapredi dijalog sa donosiocima odluka i unapredi svest  šire javnosti o među-povezanosti različitih sektora u lokalnom ekonomskom razvoju i važnosti cirkularne ekonomije. 

Nepostojanje Plana Lokalnog Ekonomskog Razvoja za grad Smederevo, a izvesnost njegovog skorog kreiranja, otvara šansu za pozicioniranje turizma kao prioritetne teme u strateškom razvoju grada. Upravo javnim zagovaranjem i uključivanjem građana u ponovnu valorizaciju turističkih vrednosti, kao i mapiranje potreba novoformirane mreže lokalnih biznisa za dalji razvoj turizma, uz akcenat na lokalnoj ekonomskoj uzajamnosti različitih sektora koji posledično imaju benefite od razvijenog turizma, stvaraju se preduslovi za novo i konstruktivno kreiranje institucionalnog okvira oko teme turizma. 

Pro.Tok21 je organizacija civilnog društva osnovana radi podrške održivom razvoju kao spoju ekologije, društvenih i ekonomskih faktora. Registrovana u Smederevu, orijentisana je na potrebe lokalne zajednice – kako u gradu, tako u regionu.  Nastala je kao potreba grupe građana da delaju aktivno i nepolitički stvarajući nove modele funkcionisanja zajednice na lokalu, kroz promene javnih politika i strateško mapiranje izazova i strategija ka rešenju. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.