Vesti

Crveni bedževi: Mesec za čist vazduh u Smederevu

Od 15. avgusta do 15. septembra u Smederevu će trajati Mesec za čist vazduh. Ova akcija obuhvata niz aktivnosti koje imaju za cilj da temu zagađenja vazduha u ovom gradu stave ponovo u fokus, i da prikupljanjem potpisa utiču na promenu trenutne politike po ovom pitanju i donesu promene koje vode ka čistijem vazduhu za Smederevce. Sve akcije sprovodi udruženje Pro.Tok21, kroz svoju inicijativu Crveni bedževi – koja već skoro dve godine na različite načine menja percepciju važnosti teme čistog vazduha. 

Ranija verzija projekta, u koji su uključene raznolike društvene grupe lokalne zajednice – od prosvetnih radnika i ekoloških sekcija škola, preko muzičkih izvođača, pozorišnih umetnika, sve do lekara i medicinskih radnika, morala je da se modifikuje i prilagodi novnastaloj epidemiološkoj situaciji. Tako su sva planirana javna okupljanja preformulisana u alternativne načine učešća zajednice u ovoj važnoj temi, zbog čega je nedelja planiranih aktivnosti produžena na – čitav mesec.

Na centralnom gradskom trgu postavljena je edukativno-informativna instalacija, nazvana Kocka čistog vazduha. To je montažni objekat u koji se može ući i udahnuti prečišćen vazduh, kao i pogledati animirani video uvećanih PM čestica preko slike trga, kako bi se razjasnilo kako bi ova scena izgledala u sred grejne sezone da se PM čestice mogu videti golim okom. Na ovaj način, veliki broj prolaznika će tokom četiri nedelje moći da osvesti obim izazova zagađenja vazduha, a već ispred Kocke – osvešćeni građani moći će da potpišu Deklaraciju za čist vazduh i daju svoj direktan doprinos promeni u zajednici.

Sama Deklaracija ima formulisane četiri jasne stavke: da građanin/ka podržava procese ka rešenju, da imaju pravo da budu zaštićeni/e od svih izvora zagađenja, da imaju pravo da učestvuju u kreiranju rešenja i – da imaju pravo da bude informisani/e, te zahteva postavljanje semafora zagađenja na centralnom gradskom trgu, koji će u realnom vremenu pokazivati stepen zagađenosti vazduha, kako bi Smederevci lakše brinuli o svom zdravlju.

Osim ulične instalacije Kocka, širom grada će tokom četiri nedelje, u različitim terminima i na različitim lokacijama, svirati ulični svirači. Muzičari različitih profila svojim nenametljivim nastupom daće doprinos akciji prikupljanja potpisanih Deklaracija, koje će prolaznici umesto napojnice moći da potpišu.

Veliki broj mladih volontera podržaće svaku akciju prikupljanja potpisa. Ekipe mobilnih štandova obilaziće različite lokacije u gradu i okolnim mestima, kako bi što veći broj građana imao priliku da da doprinos svojim potpisom.

Kako bi šira javnost bila upoznata sa temom i indirektno, i dolazila s namerom na lokacije za potpisivanje, Crveni bedževi sprovode aktivnu kampanju na društvenim mrežama, pojačanu dramsko-edukativnim serijalom Čađavci.

Sveukupno, građani Smedereva dodatno će se tokom Meseca za čist vazduh uputiti u detalje ove važne teme i prikupiti zajedno nekoliko hiljada potpisa, uz koje će udružnje Pro.Tok21 da zatraži kod nadležnih postavljanje semafora u toku dolazeće grejne sezone. Ovakav korak od velike je važnosti za zajednicu, jer se nakon jedne sezone javnog iznošenja podataka o zagađenju neće samo sačuvati zdravlje mnogih stanovnika Smedereva, već će se povećati broj osvešćenih građana i očekivanje javnosti. S tim u vezi, Smederevci se mogu nadati i da će ovaj ekološki izazov prelepog grada na Dunavu biti ozbiljno shvaćen od strane lokalnih vlasti, te da će i budući koraci ka rešenju, kako njihovi, tako i predloženi od strane civilnog sektora, biti konkretni i neosporni. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.