Pro.Tok21

Semafor zagađenja je projekat organizacije Pro.Tok21 koji ima za cilj razvijanje novog modela kreiranja ekoloških politika grada i lokalnih strategija delovanja protiv aerozagađenja, kroz učešće svih relevantnih činilaca, putem poboljšane informisanosti građana o stepenu zagađenja. Kroz projekat se želi uticati na članove Gradskog veća grada Smedereva da do kraja 2020. godine donesu odluku o nabavci i postavljanju semafora aerozagađenja na Trgu koji će prikazivati zvanične podatke o kvalitetu vazduha u Smederevu (preuzete sa automatskih mernih stanica Agencije za životnu sredinu) u realnom vremenu. Predviđeno je da se projekat realizuje na teritoriji Smedereva, a od njegove uspešne realizacije korist će imati svi građani.

Najvažniji cilj projekta, postavljanje semafora zagađenosti vazduha u centru Smedereva, doprineće buđenju svesti građana o stvarnom stanju kvaliteta vazduha i realnim podacima koji će biti prikazani na ovaj zanimljiv način.

Projekat se realizuje od 27. aprila do 31. oktobra 2020. godine.

Pro.Tok21 je udruženje građana, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog razvoja kao spoja – ekologije, društvenih faktora i ekonomskih faktora. Sedište organizacije je u Smederevu. Pro.Tok21 okuplja entuzijaste različitih profila, koji imaju odlučnosti da lokalnoj zajednici ponude nove koncepte funkcionisanja društva i koji svoja znanja i veštine usmeravaju prvenstveno ka podizanju svesti građana o potrebi stvaranja novih modela u sredini u kojoj deluje organizacija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.