Vesti

Lokalni ekonomski razvoj može početi od – turizma

Udruženje Pro.Tok21 iz Smedereva pokreće zagovaračku inicijativu u vezi podsticanja ekonomskog razvoja koji vodi većoj samoodrživosti Smedereva. Nakon inicijative smanjenja aerozagađenja u Smederevu, koju sprovode već skoro tri godine kroz inicijativu Crveni bedževi, ova organizacija posvećuje se drugom važnom stubu lokalnog održivog razvoja: ekonomskom razvoju.

Po sličnom receptu, ali sa drugim temama i drugačijom ciljnom grupom, Protokovci pokreću inicijativu TAČKA, najpre gradeći njenu bazu u onlajn prostoru, kroz profile na društvenim mrežama. Udruženje će tokom narednih meseci, kroz novopokrenutu inicijativu TAČKA, plasirati veliki broj edukativnih sadržaja koji treba da probude interesovanje građana da se aktivno uključe u zajedničko kreiranje boljih ekonomskih politika.

Prva tema kojom će se TAČKA aktivno baviti je turizam koji će se posmatrati kao generator opšteg privrednog razvoja. Naime, turistički razvoj Smedereva se godinama ne nalazi na agendi lokalne samouprave, čemu je u velikoj meri doprinelo i rasformiranje Turističke organizacije Smedereva. Pritom, u svetlu ekoloških izazova naročito se  mora posvetiti pažnja eko-industrijama koje predstavljaju potencijal u zajednici.

S obzirom da se planira izrada Plana lokalnog ekonomskog razvoja (PLER), cilj aktivnog zagovaranja TAČKE tokom narednih meseci biće revitalizacija i prioritizacija teme u budućem PLER-u. U tu svrhu, u zagovaračke aktivnosti biće uključen veliki broj zainteresovanih strana – turistički radnici, učenici turističkog i ugostiteljskog smera, vlasnici smeštajnih kapaciteta, lokalni ugostitelji, proizvođači lokalnih proizvoda. Cilj zagovaranja biće formiranje Gradskog saveta lokalnih biznisa koji će biti aktivno uključen u radne grupe koje će ubuduće kreirati javne politike vezane za lokalni ekonomski razvoj, a ovom prilikom – vezano za uobličavanje turističke javne politike u dolazećem PLER-u.

Setom aktivnosti u fizičkom i onlajn prostoru, direktnim kontaktom, okruglim stolovima, sastancima, istraživanjem, Udruženje Pro.Tok21 aktivno će uključiti svoje Smederevce u zajednički dijalog sa donosiocima odluka povodom, svima bitnog, lokalnog turističkog razvoja, kao generatora razvoja mnogih drugih ekonomskih grana. Time ekonomska inicijativa TAČKA otpočinje svoj život, temom aktuelnom kod svih građana ovog grada na obali Dunava, sa najvećom ravničarskom tvrđavom u Evropi, koji je čak dva puta bio prestonica Srbije, i gde se proizvode izvanredna vina.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.