Pokret Pravo na život - Meri

Naziv projekta: „Da ne bude kasno”

Trajanje projekta: 1. april - 31. oktobar 2021.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Projekat „Da ne bude kasno” ima za cilj unapređenje postojećih rešenja i regulativa vezanih za sistem hitne medicinske pomoći. Direktnom komunikacijom sa građanima, lekarima, udruženjima, sindikatima medicinskih radnika je uočen prostor za unapređenje funkcionisanja hitne pomoći koji bi umnogome unapredio obavljanje delatnosti svih radnika u ovom zdravstvenom sistemu i poboljšao položaj građana i građanki. Ovom inicijativom, Pokret Pravo na život – Meri nastoji da analizira i dokumentuje potrebe i izazove u oblasti pružanja hitne medicinske pomoći i izradom analize rada za prethodnu godinu ukaže na neophodna poboljšanja.  

Uključivanjem u ovu inicijativu građani će se podstaći  da se bore za svoja prava, traže odgovornost kad su im ta prava uskraćena, a kako bi medicinski sektor postao odgovorniji.   

Pokret “Pravo na život-Meri” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja kvaliteta života građana i pružanja pomoći oko ostvarivanja njihovih prava, a posebno u domenu zdravstvene zaštite. Pokret se bavi i savetovanjem pacijenata koji sumnjaju da su im određena prava uskraćena, daje savete, upoznaje ih sa zakonskim regulativama, kodeksima i određenim uredbama. Zdravstvena zaštita i blagovremena medicinska pomoć je osnovno ljudsko prava koje treba da uživaju svi građani Srbije, za šta se pokret i zalaže. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.