Vesti

Postoje dani kada je minut sve što imamo - potpiši peticiju!

Pokret Pravo na život - Meri organizuje prikupljanje potpisa građana u subotu 11. septembra u ulici Save Mrkalja u Beogradu. Cilj peticije je zagovaranje uvođenja dve dodatne terenske ekipe hitne pomoći za odrasle i jedne pedijatrijske ekipe na beogradskoj levoj obali Dunava. Ovom peticijom Pravo na život - Meri će ispitati stavove i potrebe građana o radu hitne medicinske pomoći.

Prema procenama, na levoj obali Dunava trenutno živi preko 100.000 građana, a samo u Borči ima 70.000 stanovnika. Iako se poslednju deceniju broj stanovnika na levoj obali Dunava povećao za više desetina hiljada, broj terenskih ekipa je ostao nepromenjen. Trenutno postoje samo dve terenske ekipe hitne pomoći, od kojih je jedna  stacionirana u Padinskoj Skeli, a druga u Borči, dok je pedijatrijska ekipa stacionirana u samom Gradskom zavodu, više od 20 kilometara od Borče, a čak 25 kilometara od Padinske Sele.

Pokret Pravo na život - Meri smatra da su se stekli svi uslovi da na levoj obali Dunava poveća broj terenskih ekipa hitne pomoći. Potrebu za unapređenjem zdravstvene zaštite u ovom delu Beograda prepoznalo je i Ministarstvo zdravlja, što pokazuje činjenica o novootvorenom Domu zdravlja.

Tokom potpisivanja peticije, članovi Pokreta Pravo na život - Meri će razgovarati sa građanima o zdravstvenoj zaštiti u Srbiji koja je jedina zemlja u regionu koja nema ni Zakon ni uredbu o hitnoj pomoći. Takođe, zainteresovani građani će moći da se informišu i o statističkim podacima iz sva četiri Gradska zavoda, kao i o svojim pravima u oblasti zdravstvene zaštite i institucijama kojima se mogu obratiti u slučaju kršenja nekog od prava garantovanih Zakonom o pravima pacijenta.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.