Vesti

Najava okruglog stola - Analiza sistema službi hitne pomoći i definisanje problema

Organizacija "Pravo na život - Meri" održaće okrugli sto "Analiza sistema službi hitne pomoći i definisanje problema" 22. juna 2021. godine u Kući ljudskih prava u Beogradu u okviru projekta "Da ne bude kasno".

Na skupu će prisustvovati i govoriti lekari i medicinski tehničari Zavoda za hitnu pomoć iz Beograda, Niša, Kragujevca i Novog Sada, kao i pravnica Sonja Hadži Borjanović koja će predstaviti svoju analizu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Cilj okruglog stola je analiza postojećeg stanja u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i načini unapređenja protokola i postupaka rada.

Tokom okruglog stola, predviđeno je predstavljanje protokola i postupaka rada sva četiri zavoda za hitnu medicinsku pomoć kako bi se jasno definisala odstupanja u radu zavoda, bolje razumeli postupci prilikom trijaže i intervencije, i identifikovali izazovi u radu.

Organizacija "Pravo na život - Meri" će u skladu sa prikupljenim informacijama i preporukama izraditi analizu sistema hitne medicinske pomoći i definisati set preporuka koje će dalje biti razrađene i predstavljene donosiocima odluka.

Agendu okruglog stola možete da preuzmete ovde.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.