Vesti

Inovativnim metodama zagovaranja do promene

Tim projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju od 27. aprila 2020. godine sprovodi seriju onlajn treninga sa ciljem jačanja kapaciteta projektnih i programskih partnera u oblasti javnog zagovaranja. Do sada su uspešno organizovana tri vebinara, od kojih je svaki bio posvećen određenoj temi i sadržao je kako zagovaračku, tako i komunikacijsku komponentu.

Nakon uvodne sesije, održane 27. aprila, u sredu 29. aprila održan je prvi u nizu vebinara. Na prvom modulu učesnicima su bile predstavljene različite definicije i ciljevi javnog zagovaranja, kao i različiti elementi komunikacijske strategije. Takođe, obrađene su i teme građanskog aktivizma i političke moći.

Drugi vebinar održan je u sredu, 13. maja. Ovog puta partneri su slušali i diskutovali o konceptu političke volje, pristupima u javnom zagovaranju i analizi trougla kao alata za strateško planiranje u javnom zagovaranju. U drugom delu vebinara gostujuća predavačica Ana Mirković, iz Instituta za digitalne komunikacije, razgovarala je sa partnerima o strateškoj upotrebi društvenih mreža i digitalnih alata pri komuniciranju zagovaračkih inicijativa na mrežama.

Na trećem vebinaru, koji je održan 27. maja, akcenat je bio na postavljanju agende, poruci u zagovaranju, kao i strukturi komunikacijske strategije. Takođe, učesnici su imali priliku da slušaju o uspostavljanju prioriteta u pogledu društvenih tema i izlaganju istih pred donosioce odluka, kao i o važnosti medijske agende. U drugom delu vebinara bilo je reči o kodiranju i dekodiranju poruka u zagovaranju, organizaciji poruke, kao i tome koja su nam pitanja najvažnija prilikom definisanja komunikacijskih ciljeva i ciljnih grupa kojima se obraćamo u našoj zagovaračkoj kampanji.

Serija onlajn treninga se završava 24. juna, za kada je zakazan poslednji vebinar. Nakon toga nastavlja se rad sa projektnim i programskim partnerima kroz pružanje znanja i veština u oblasti javnog zagovaranja kroz dodatne treninge i mentorsku podršku, a dalje aktivnosti možete pratiti ovde.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.