Vesti

O uspostavljanju regionalnog partnerstva i solidarnosti: Od nove do bolje normalnosti

Sesije poslednjeg dana koferencije Move.Link.Engage, održane 23. septembra, otvorile su diskusije na teme posledica koje očekivana ekonomska recesija može ostaviti na budućnost mladih i pitanja pravedne energetske tranzicije.

Početkom godine, objavljeni su podaci Svetske banke u vezi sa visokom zaposlenošću odnosno rekordno niskom nezaposlenošću na Zapadnom Balkanu. Međutim, pandemija i predstojeća kriza naročito će uticati na nezaposlenost ranjivih grupa kao što su mladi. Na koji način će EU, kao i države Zapadnog Balkana minimizirati posledice krize i koji su odgovori organizacija civilnog društva u regionu? Mogu li programi poput „Garancija za mlade“ uticati na rešavanje ključnih problema po pitanju zapošljavanja? Na ova pitanja odgovore su potražili Nand Šanija, projektni menadžer za zapošljavanje i socijalna pitanja Regionalnog saveta za saradnju, Jan Zlatan Kulenović, direktor programa u Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih, Maja Marković, projektna menadžerka organizacije SOS Pulse i Irena Topali, programska menadžerka asocijacije Beyond Barriers.

Šani je istakao da bez političke podrške, inicijative i važni instrumenti poput „Garancija za mlade“ ne mogu biti implementirani i primer dobre prakse je Severna Makedonija. Marković je naročito istakla neophodnost zakonodavnog regulisanja oblasti socijalnog preduzetništva. Iako su razmene trenutno onemogućene, Kulenović je rekao kako je ovo prilika za razvijanje novih mogućnosti za mlade kako bi razvili veštine neophodne za izmenjeno tržište rada. Međutim, Topalli je dodala da je potrebno raditi i sa mladima koji nemaju pristup internetu i drugim resursima u vezi sa digitalnim razvojem. U tom smislu, civilni sektor je medijator između donosioca odluka i mladih. Topali je govorila i o trogodišnjoj inicijativi koju sprovodi BOŠ sa partnerima sa Zapadnog Balkana – WeB4YES, u okviru koje je objavljeno više predloga praktične politike na temu zapošljivosti mladih, osnovani su nacionalni forumi kao kros-sektorski prostor za razmenu ideja između mladih, akademskih radnika, donosioca odluka i predstavnika biznis i civilnog sektora. Razvijena je i WeB4JOBS platforma koja ima za cilj da upozna i motiviše mlade o mogućnostima za razmenu i mobilnost u regionu. Zaključak panela odnosio se na potencijal i potrebu za saradnjom između bizinis i civilnog sektora odnosno, kako je istakao Ivan Topalović moderator panela i menadžer projekata u BOŠ-u, jedino kroz sveobuhvatno partnerstvo možemo rešiti ključe izazove sa kojima se suočavaju društva Zapadnog Balkana – nezaposlenost mladih, nedostatak preduzetničkih inicijativa i razvoj socijalnog preduzetništva.

Na poslednjem panelu u okviru Move.Link.Engage konferencije o procesu energetske tranzicije govorili su predstavnica Evropske Komisije Anna Sobczak, viši savetnik Green Tank Nikos Mantzaris i profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu Petar Đukić, a panel je moderirao Ognjan Pantić, koordinator projekata BOŠ-a. Neke od tema panela odnosile su se na to kako energetska tranzicija izgleda na nivou EU, kako ovaj proces učiniti pravednim i koja je uloga nevladinog sektora i lokalnih zajednica u svemu tome.

Od izuzetnog značaja je uključivanje svih zainteresovanih strana u proces energetske tranzicije i kreiranje što šireg dijaloga u vezi sa prelaskom na obnovljive izvore energije, zaključak je panelista. Proces pravedne energetske tranzicije može povezati lokalne zajednice i omogućiti im da se razvijaju po ugledu na primere dobre prakse. Značaj nevladinog sektora najvažniji je u onim državama gde ovaj proces nije otpočeo i baš se tu nalazi prostor za dodatno delovanje sektora, koji bi trebalo da izvrši uticaj na donosioce odluka i da se tako odstupi od korišćenja uglja za proizvodnju energije. Iako je energetska tranzicija proces koji je započet u mnogim delovima sveta, zemlje Zapadnog Balkana nisu napravile značajne korake u ovom pravcu. Pa tako i Srbiju čeka dug put odstupanja od energije proizvedene iz uglja ka obnovljivim izvorima energije. Da bi ovaj proces bio uspešan i pravedan on mora biti postepen i transparentan i mora omogućiti svim zainteresovanim stranama da aktivno učestvuju u njemu, jer kako je panelistkinja Sobczak zaključila, ljudi su centar ovog procesa.

Šesta godišnja regionalna konferencija Move.Link.Engage organizovana je online od 21. do 23. septembra u Beogradu pod nazivom Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era. Fokus diskusije bila je reakcija EU na pandemiju, predstavljanje ključnih karakteristika plana oporavka za EU i istraživanje uticaja najnovijih dešavanja na EU perspektivu Zapadnog Balkana. Cilj konferencije se odnosio na pružanje dodatne podrške i konkretnih rešenja civilnom društvu u kontekstu regionalnog partnerstva, solidarnosti i odgovornosti. Konferenciju je organizovala Beogradska otvorena škola uz podršku Kraljevine Švedske putem platforme Zoom. Više informacija možete pronaći ovde.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.