Vesti

Otvoren konkurs za Pokretače promena 2020

 

Ko su pokretači promena – aktivni građani koji svojim naporima grade bolje društvo za sve nas?

 

Želimo da promovišemo partnerstvo i solidarnost, istaknemo one koji su doprineli da do promena i boljitka dođe. Želimo da prepoznamo i imenujemo one izuzetne i izvanredne koji zaista čine razliku u današnjem svetu. Želimo da slavimo pojedince čiji je nesebični doprinos pokrenuo promene, one pojedince koji su neprestano išli iznad horizonta uobičajenih očekivanja, koji su istrajavali, podizali standarde i služili kao primer.

U godini prepunoj izazova, želimo da pronađemo primere uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija, dođemo do inicijativa koje su angažovale i uspešno okupile građane, ali i vidimo nove načine za rešavanje starih problema u lokalnim zajednicama.

Bez aktivnog učešća građana i civilnog društva u prepoznavanju i rešavanju problema u zajednici nema napretka. Javno zagovaranje* upravo omogućava organizovanim građanima da dođu do željenih promena, utiču na nosioce vlasti/ili donosioce odluka i pritom pridobijaju širu podršku. Međutim, mnogobrojne aktivnosti organizacija i građana često ostaju nepriznate i nedovoljno vidljive za veliki deo javnosti.

Vođeni time, pokrenuli smo inicijativu za dodelu godišnjih nagrada za aktivne građane, nagrade za – Pokretače promena. Na osnovu prethodnih dostignuća i naše vizije boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama, želimo da prepoznamo uspešne inicijative, one koje su značajno doprinele razvoju lokalnih zajednica ili donele promene na nacionalnom nivou. Cilj nagrade je da oda priznanje, pruži materijalnu podršku, prepozna i usmeri medijsku pažnju na organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

Ovom nagradom želimo da slavimo dobro u zajednici. Godišnje nagrade se dodeljuju najboljim zagovaračkim inicijativama, u nekoliko kategorija:

  • SARADNJOM DO PROMENE

Kako javno zagovaranje podrazumeva niz akcija usmerenih ka donosiocima odluka, u ovoj kategoriji smo želeli da istaknemo primer dobre prakse i uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija.

  • PRVI GLAS GRAĐANA

Ova nagrada namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja obezbedila podršku velikog broja građana koji su postali nosioci poruke kampanje.

  • POHOD NA AKTIVIZAM

Ova nagrada namenjena je neformalnoj grupi odnosno uspešnoj aktivističkoj inicijativi koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana.

  • POKRETAČ/ICA PROMENA

Pojedinci/ke čiji je nesebični doprinos pokrenuo promene, oni ljude koji su neprestano išli iznad horizonta uobičajenih očekivanja, koji su istrajavali, podizali standarde i bili uključeni u inicijative javnog zagovaranja - su u fokusu ove kategorije.

Nagrade su namenjene isticanju najinspirativnijih i najuspešnijih kampanja javnog zagovaranja i podsticanju drugih da rade na pozitivnim promenama u svojoj zajednici. Više o propozicijama i načinu prijave pročitajte OVDE.

Sigurni smo da među vama prepoznajete pokretače promena, inicijative koje su postigle promenu u vašoj zajednici, i pozivamo vas da ih nominujete OVDE najkasnije do 6. novembra do 15 časova.

U prethodnoj godini smo imali priliku da prepoznamo, istaknemo i nagradimo aktivne građane koji su gradili bolje društvo za sve nas. Upoznajte naše Pokretače promena 2019. godine OVDE.

__________________________________________________________________________

*Javno zagovaranje, kao organizovani politički proces, omogućava zainteresovanim građanima da koriste svoja prava i jednako učestvuju u procesu donošenja odluka na svim nivoima, a s krajnjim ciljem uticaja na pozitivne promene u društvu. Beogradska otvorena škola je novembra 2018. godine, zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), započela projekat „Aktivni građani: bolje društvo – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“. U partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija, otpočeli smo rad na inoviranju pristupa javnom zagovaranju. Naša inicijativa „Aktivni građani: bolje društvo“ ima cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Vratili smo se direktnom radu s lokalnim organizacijama civilnog društva i zajednički unapređujemo građanske inicijative i poboljšavamo njihove kampanje. Uporedo, testiramo pristupe i načine na koje možemo predstaviti građanima dobre ideje, kao kako da ih motivišemo da stanu uz nas u našoj borbi za bolje društvo. Više o našem radu pročitajte OVDE.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.