Vesti

Dijalog civilnog društva sa ministarkom Čomić

Koliko ljudi znate koji doprinose pozitivnim promenama u zajednici? Smatrate da je bitno da se najinspirativnije i najuspešnije kampanje javnog zagovaranja istaknu i nagrade? Uviđate važnost društvenog dijaloga? 

Od pojave bolesti COVID-19, naša svakodnevica i život kakav poznajemo su značajno izmenjeni, a kriza je ukazala i nove/stare izazove kada je u pitanju saradnja civilnog društva i državnih institucija. Ovi izazovi su, takođe, onemogućili aktere iz civilnog društva da mobilišu svoj potencijal i u saradnji sa organima javnih vlasti odgovore na potrebe građana tokom krize.

Beogradska otvorena škola (BOŠ), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN Srbija), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizuju online konferenciju pod nazivom Dijalog: Saradnjom do promene u sredu 25. novembra, na kojoj ćete imati priliku da se uključite u dijalog sa Gordanom Čomić, ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Mandat novoformiranog Ministarstva je pokretanje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, dalji razvoj i primena strateških dokumenata za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i dalje unapređenje saradnje između organa javne vlasti, civilnog društva i privatnog sektora. U ovim okolnostima, ponovo nam se ukazuje prilika da iniciramo dijalog, osvrnemo se na postojeće okruženje i prakse i identifikujemo pravce daljeg delovanja kada je u pitanju saradnja organizacija civilnog društva i organa javne vlasti.

Takođe, konferencija slavi Pokretače promena 2020, aktivne građane i građanke, koji svojim naporima grade bolje društvo. Cilj nagrade je da oda priznanje, pruži materijalnu podršku, prepozna i usmeri medijsku pažnju na organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

Kako biste bili deo dijaloga, potrebno je da potvrdite učešće popunjavanjem OVOG formulara, najkasnije do ponedeljka 23. novembra. Konferencija će biti održana onlajn, a pristupni linkovi za praćenje događaja će Vam biti blagovremeno poslati na imejl adresu.

Agenda konferencije Dijalog: Saradnjom do promene dostupna je OVDE.

Konferencija se organizuje u okviru projekta Aktivni građani: bolje društvo – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji BOŠ, BFPE i BIRN realizuju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj četvorogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, praksi koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. Događaj je takođe podržan i od strane programa Evropa za građane i građanke. Republika Srbija učestvuje оd 2012. gоdinе u ovom programu Evropske unije, koji ima za cilј pоdsticаnjе demokratskog angažmana i građanskog učešća, kао i promovisanje еvrоpskоg idеntitеtа i еvrоpskоg grаđаnstvа.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.