Vesti

Saradnjom do promene: Dodeljene nagrade za pokretače promena 2020. godine

U sredu, 25. novembra 2020. godine, Beogradska otvorena škola (BOŠ), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN Srbija) održali su online konferenciju pod nazivom Dijalog: Saradnjom do promene. Na konferenciji su dodeljene nagrade najboljim pokretačima promena za tekuću godinu, a na drugom delu konferencije učesnici i učesnice su imali priliku da se uključe u dijalog sa Gordanom Čomić, ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ko su pokretači promena 2020?

Pokretači promena su aktivni građani i građanke koji svojim naporima grade bolje društvo. Ove nagrade slave najinspirativnije i najuspešnije kampanje javnog zagovaranja i podstiču nas da radimo na pozitivnim promenama u zajednici.

Nagrade za Pokretače promena 2020 dodeljene su u četiri kategorije:

I kategorija: Saradnjom do promene, primeri dobre prakse i uspešne saradnje javnih vlasti i organizacija civilnog društva.

  • Dobitnik nagrade: Savez slepih Srbije za inicijativu Ratifikacija Marakeškog sporazuma koji ima za cilj veću pristupačnost formata pisanih materijala za slepe, slabovide i druge osobe sa invaliditetom.

II kategorija: Prvi glas građana – kampanjа koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja pokrenula veliki broj građana oko nekog cilja.

  • Dobitnik nagrade: Čepom do osmeha istoimene inicijative čija kampanja obezbeđuje pomoć deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

III kategorija: Pohod na aktivizam -uspešne inicijative neformalnih grupa, a u okviru koje su nagradu podelila dva projekta.

  • Dobitnici nagrade: Neformalna grupa Pakleštica UVEK usmerena na obnovu sela na Staroj Planini i inicijativa Odbranimo Teslu iz Pančeva grupa građana koja čuva zelene površine u svom naselju.

IV kategorija: Pokretač/ica promena

  • Dobitnica nagrade: Milja Vuković, Zero & Low Waste Serbia koju je zajednica prepoznala kao osobu koja inspiriše druge na promene na temu zaštite životne sredine.

Detaljne informacije o nagrađenim inicijativama možete pronaći OVDE.

Posebne zahvalnice su dodeljene sledećim inicijativama: 

  • Radmili Urošević, inicijativa Volonterski servis Zvezdare - za doprinos jačanju volonterizma;
  • Književnom festivalu Užičke gimnazije za inicijativu  Na pola puta –za doprinos mladih prekograničnoj i regionalnoj saradnji;
  • Seoskom kulturnom centru Markovac –za rodnu ravnopravnost i poboljšanje kulture u ruralnim zajednicama;
  • Grupi Kotež – za mobilizaciju zajednice;
  • Grupi Somborske šnajderke - za solidarnost u krizi.

Saradnja države i civilnog društva: Kakva je perspektiva?

U okviru novoformirane Vlade osnovano je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; a mandat ovog Ministarstva je pokretanje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, dalji razvoj i primena strateških dokumenata za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i dalje unapređenje saradnje između organa javne vlasti, civilnog društva i privatnog sektora.

Teme panela na drugom delu konferencije bile su upravo razmatranja o prioritetima i misiji ministarstva, kao i mapiranje predloga saradnje sa civilnim društvom, kako sa ministarstvom, tako i sa ostalim organima javnih vlasti.

Uz veliku zahvalnost neumornih aktivista organizacija civilnog društva i podršku međunarodnih i domaćih organizacija sa zadovoljstvom ću učestvovati u dijalogu koji je pred nama, a koji treba da ohrabri sve koji žele da stupe u dijalog. Ideja je da budemo na usluzi razvoja dijaloga. Moj predlog jeste da svi na javnim pozicijama slušaju kritiku i da to bude na korist čitavog društva, a da predstavnici civilnog društva dele svoje znanje sa svim građanima i građankama Srbije, istakla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Države koje najviše napreduju su one koje neguju konstruktivnu saradnju između vladinog i nevladinog sektora, uključujući civilno društvo, privatni biznis i medije, dodala je Šenli Pinčoti (Shanley Pinchotti), vršilac dužnosti direktora USAID Srbija.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj četvorogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, praksi koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. Događaj je takođe podržan i od strane programa Evropa za građane i građanke. Republika Srbija učestvuje оd 2012. gоdinе u ovom programu Evropske unije, koji ima za cilј pоdsticаnjе demokratskog angažmana i građanskog učešća, kао i promovisanje еvrоpskоg idеntitеtа i еvrоpskоg grаđаnstvа.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.