Vesti

Uvodni trening - zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Od 13. do 15. aprila u Beogradu  je organizovan uvodni trening u okviru treće godine Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje. Ovaj program obuhvata finansijsku podršku u implementaciji inicijativa javnog zagovaranja i podršku u osnaživanju zagovaračkih i komunikacionih kapaciteta organizacija civilnog društva.

Predstavnici 19 odabranih organizacija su na trodnevnom treningu imali priliku da se upoznaju sa programom podrške, njegovim ciljevima, elementima, kao i budućim aktivnostima koje ih očekuju u toku projektne godine. Partneri su predstavili svoje zagovaračke inicijative i razgovarali o potrebama za podrškom u sprovođenju određenih segmenata kampanja javnog zagovaranja.

Strateški, a ne stihijski pristup javnom zagovaranju u sprovođenju inicijativa OCD je od suštinske važnosti, te će se rad sa partnerima u toku projektnog perioda bazirati na razvoju efektivnih strategija zagovaranja, planiranju inovativnih pristupa javnom zagovaranju i daljem razvoju komunikacija, a sve sa ciljem dugoročnog unapređenja njihovih kapaciteta.

Trening je organizovan u okviru projekta Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.