Vesti

Lista odobrenih predloga projekata za programsku podršku u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavljuje Listu odobrenih predloga projekata za programsku podršku u okviru Poziva za projekte za javno zagovaranje i uključivanje građana koji je raspisan na projektu „Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”:

  • Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS) - Zagovaranje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji

  • Grupa Izađi - Umesto prajda - ematija i solidarnost

  • Opre Roma Srbija - Da zakon radi, da Romi rade

  • Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“ - Mobilni timovi peer podrške za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama tokom vanrednih situacija

  • Udruženje frilensera i preduzetnika Srbija - Modernizacija poreskog sistema i uvođenja frilensera u pravni okvir

  • Udruženje „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ - Projekat unapređenja privrednog ambijenta

Listu odobrenih predloga projekta organizacija koje su dobile projektnu podršku, možete pronaći ovde.

Programska podrška podrazumeva osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva kojima je potrebna podrška u osmišljavanju i planiranju kampanja javnog zagovaranja. Ova vrsta podrške ima za cilj ne samo da unapredi postojeće aktivnosti organizacije u oblasti javnog zagovaranja već i da dugoročno unapredi kapacitete organizacije.

Odobreni projekti će se realizovati u periodu od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine.

Beogradska otvorena škola sprovodi projekat Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbije, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.