Vesti

Građansko učešće u procesu donošenja odluka – kuda i kako dalje?

Niš, 2. jul 2019. - Beogradska otvorena škola (BOŠ) je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovala Diskusioni forum o izazovima i mogućnostima za veće učešće građana u procesima donošenja odluka.

Više od trideset predstavnika civilnog društva je imalo priliku da kroz razgovor sa predstavnicima civilnog društva i institucija razgovara o narednim koracima koji treba da obezbede delotvornije učešće u procesu donošenju odluka i razvoju javnih politika u praksi, kao i o primeni propisa u praksi.  

Učesnici su najpre razgovarali sa predstavnikom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Danilom Rodićem i predstavnicom Republičkog sekretarijata za javne politike Ivanom Vukašinović o svojim očekivanjima od primene novih propisa koji značajno unapređuju mogućnost za građansko učešće u procesu donošenja odluka i rešavanja problema, naročito na lokalnom nivou.

U nastavku Foruma je bilo reči o iskustvima učešća organizacija civilnog društva i građana u izradi dokumenata javnih politika, radu sa javnim vlastima i građenju partnerstava u ovom procesu. Sagovornici su bili Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa, Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština i Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Prisutni su se usaglasili da dok, sa jedne strane imamo donošenje zakona koji omogućavaju veće učešće građana u procesu donošenja odluka, s druge strane, evidentna je praksa sužavanja prostora za delovanje OCD. Suženi prostor se ogleda, pre svega, u lošim praksama javnih vlasti koje retko uključuju OCD u ove procese i koje su do sada izbegavale primenu postojećih procedura i instrumenata za uključivanje OCD i građana.

Projekat “Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” je trogodišnja inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a realizuju ga Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.