Vesti

Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći neophodan za unapređenje rada službi hitne medicinske pomoći

Pokret "Pravo na život – Meri" je u okviru projekta "Da ne bude kasno", u Beogradu 22. juna, organizovao okrugli sto na kom su predstavnici zavoda za hitnu medicinsku pomoć, pravni eksperti i predstavnici organizacija za zaštitu prava pacijenata razgovarali o sistemu hitne medicinske pomoći.

Cilj okruglog stola bila je analiza postojećeg stanja u zavodima za hitnu medicinsku pomoć, protokola i postupaka rada ovih zavoda, kao i utvrđivanje izazova i problema prilikom trijaža i intervencija. Učesnici okruglog stola su se usaglasili da postojeći pravni okvir zdravstvene zaštite u nedovoljnoj meri definiše rad i funkcionisanje hitne medicinske pomoći, te da je donošenje zakona o hitnoj medicinskoj pomoći neophodan korak ka boljem regulisanju ovog sistema.

Zakon o hitnoj medicinskoj doneće sistemske promene u funkcionisanju ovog dela zdravstvenog sistema Srbije, i doprineće boljem regulisanju, funkcionisanju i reorganizaciji sistema hitne medicinske pomoći.

Pokret "Pravo na život – Meri" će nastaviti sa analizom sistema hitne medicinske pomoći s ciljem pripreme sveobuhvatne analize ovog sistema i preporuka koje će uputiti donosiocima odluka u narednom periodu.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.