Vesti

Od razvoja komunikacije do uspešne kampanje

U Beogradu je od 29. juna do 1. jula održan trening o razvoju komunikacijskih veština u cilju jačanja kapaciteta partnera i unapređenja ključnih aspekata u javnom zagovaranju.

Način na koji komuniciramo utiče na odnose sa ljudima, status u poslovnoj zajednici, ali i na uspeh u sprovođenju zagovaračkih inicijativa. Kako formulisati i predstaviti efektnu poruku, kako kompleksne ideje predstaviti jednostavno, kako primeniti adekvatan model komunikacije, šta je kletva znanja i kako se prevazilazi – neka su pitanja o kojima su Darko Dožić i Relja Dereta, eksperti u oblasti komunikacija, razgovarali sa našim partnerima.

Prema istraživanjima, reči učestvuju u komunikaciji sa 7 %, glas sa 38 %, a mimika, gestovi i okolina - sa čak 55%. Stoga je važno pažnju usmeriti ne samo na ono što se govori, nego i na neverbalne oblike komuniciranja, te su partneri kroz praktičan rad vežbali i neverbalne gestove tokom trodnevnog treninga.

Milorad Ivanović, glavni i odgovorni urednik BIRN-a, je predstavio partnerima kako da iskoriste medije kao pogodan alat za promociju zagovaračkih inicijativa i odgovorio na pitanje – kako napisati idealno saopštenje za medije koje će novinari voleti. 

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.