Vesti

Podizanje svesti građana Pirota o položaju samohranih roditelja

U cilju podizanja svesti građana i ukazivanja na težak položaj samohranih roditelja, u Pirotu je organizovana akcija podele flajera u okviru projekta „Zajedno smo jači“ koje Udruženje žene juga sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem žena „Lav“.  Aktivistkinje  i volonteri su pored podele propagandnog materijala iskoristile priliku da na terenu, u direktnom razgovoru sa građanima prikupe što više podataka o ovoj kategoriji stanovništva. U Pirotu ima između 400 i 800 samohranih roditelja koji teško ostvaruju svoja prava, teško dolaze do zaposlenja, ne spadaju niti u jednu prioritetnu kategoriju za pomoć i podršku. Projektom „Zajedno smo jači“ nastojimo da samohrani roditelji postanu „vidljivi“ u društvu i da budu prepoznati kroz važna stateška dokumenta grada Pirota.

Projekat "Zajedno smo jači" koji sprovode "Žene juga" i udruženje žena "Lav" podržao je američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.