Vesti

Trening: Kako da redizajniramo odnos civilnog i biznis sektora?

Save the date - trening o inovativnom razmišljanju održaće se od 7-9. oktobra 

Na treningu učesnici će imati priliku da se upoznaju sa konceptom i fazama u ciklusu inovativnog razmišljanja, formulisanjem ideja, značajem empatije i perspektive u definisanju problema na primeru saradnje civilnog i poslovnog sektora. Na praktičnim primerima će se upoznati sa tehnikama brainstorminga i kako da na adekvatan način dođu do mogućih rešenja problema.

Design Thinking (Inovativno razmišljanje) predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno upotrebljivog rešenja.

Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, aktivisti su podstaknuti da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koja mogu dati pozitivne rezultate u procesu zagovaranja. U okviru ove metode, aktivisti se podstiču da isprobavaju različite pristupe i uče da neuspeh u primeni pristupa ne znači nužno propast, već prilika za učenje koja ih može približiti ostvarivanju konačnog cilja zagovaranja. Onog trenutka kad nastupe prepreke i problemi u procesu zagovaranja, koji nisu mogli biti unapred predviđeni, potrebno je da aktivisti pristupe prevazilaženju nastalog problema i ovde je moguće primeniti pristup inovativnog razmišljanja. Takođe, pristup inovativnog razmišljanja je primenjiv i kada je u određenoj fazi procesa zagovaranja potrebno osmisliti pristup za specifičnu grupu ili kada se aktivisti susreću sa terenom na kome nisu imali dovoljno iskustva. Konačno, društveno angažovani aktivisti u zagovaranju uvek treba da imaju u vidu društvenu korisnost i efekte aktivnosti koje sprovode. Adekvatna primena inovativnog razmišljanja u javnom zagovaranju pomaže da se ljudi i njihove potrebe, ali i javni interes i interes lokalne zajednice stave na prvo mesto.

Agendu radionice možete preuzeti ovde.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.