Vesti

Kako da redizajniramo odnos između civilnog i biznis sektora?

Od 7. do 9. oktobra u Nišu je organizovan Design Thinking (Inovativno razmišljanje) trening „Kako da redizajniramo odnos između civilnog i biznis sektora?” u okviru projekta Aktivni građani - bolje društvo.

Naši partneri su na ovoj radionici imali priliku da se upoznaju sa konceptom i fazama u ciklusu inovativnog razmišljanja i formulisanja ideja, značajem empatije i perspektive u definisanju problema na primeru saradnje civilnog i poslovnog sektora. Razgovaralo se i o važnosti izazova u procesu inovativnog razmišljanja, a učesnici su kao jedan od najvećih izazova u pogledu saradnje civilnog i biznis sektora istakli nedostatak međusobnog razumevanja i informacija u okviru poslovne zajednice o aktivnostima koje sprovode organizacije civilnog društva.

Na samom početku rada predstavljeni su ključni alati prve faze u inovativnom razmišljanju (faza empatije) kao što su: empatijski intervju, posmatranje, korisničko iskustvo, analogija. Učesnici su imali priliku da isprobaju različite alate i na taj način su prikupili neophodne činjenice i uvide za naredne faze u procesu inovativnog razmišljanja.

Naredna faza - faza definisanja (ideacije) problema uključivala je razumevanje prikupljenih uvida iz faze empatije, sintezu ovih nalaza i definisanje ličnosti - korisnika za koga se osmišljava rešenje i njegovo gledište o izazovima. Učesnici su u grupama imali zadatak da u praksi primene predstavljene alate za razmišljanje u vezi definisanih izazova. Nakon završetka ove faze, neke od grupa su shvatile da će morati da se vrate korak unazad i ponovo razmotre izazov koji su definisale.

U poslednjoj fazi inovativnog razmišljanja – fazi predstavljanja i testiranja rešenja, učesnici su počeli da razmatraju stepen uticaja i izvodljivosti svojih ideja. Predstavljen je niz alata za izradu prototipova, poput izrade skica i dijagrama, ploča sa pričama, lego prototipova, igranja uloga, putovanja kupaca, itd. U grupnom radu učesnici su koristeći pripovedanje, tablu sa pričama i igru uloga, predstavili svoje izabrane prototipe za identifikovane izazove u vezi nedostatka saradnje između poslovne zajednice i organizacija civilnog društva.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.