Vesti

Despotovčani odlučni: Sredstva za lokalna ulaganja u poljoprivredu moraju biti veća!

Jedinstvo i udruženost svih zainteresovanih strana pri donošenju odluka i sprovođenja aktivnosti u vezi ruralnog razvoja na lokalnom nivou, a naročito kroz formiranje Lokalne akcione grupe „Resava“ (LAG Resava), jedan je od glavnih zaključaka sastanka koji je održalo udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije 21. oktobra 2021. godine u Despotovcu.

Na sastanku se čuo glas svih aktera zajednice: poljoprivrednika, predstavnika udruženja voćara i vinogradara „Plava Šljiva, predstavnika lokalne samouprave, a sve sa ciljem da se definiše konačan Predlog modela lokalnih ulaganja u poljoprivredu.

Oliver Aleksić, koordinator projekta Javno zalaganje za transparentno poljoprivredno ulaganje, predstavio je rezultate istraživanja i izjavio da je neophodno izdvojiti znatno više sredstava za poljoprivredna ulaganja, s obzirom da je Despotovac pretežno poljoprivredni kraj, a ovogodišnji budžet je znatno manji u odnosu na prethodne.

Sa druge strane, izvestan broj poljoprivrednika nije koristio nijedan vid lokalnih podsticaja, i to je razlog zašto treba aktivnije uključiti poljoprivrednike u procese planiranja mera lokalnih davanja, i uskladiti ih sa njihovim potrebama. „Utvrđeno je da na lokalnim konkursima ne postoje jasni kriterijumi za izbor korisnika sredstava, već da se sredstva dodeljuju prema redosledu pristiglih prijava, sve do utroška raspoloživih sredstava“, objašnjava Aleksić.

„Važno je da zajednica sama prepozna potrebe i potencijale, na osnovu kojih bi se raspisivali konkursi i javni pozivi. Zajedničko planiranje lokalne samouprave i aktera zajednice, vodi ka izgradnji poverenja“, ističe Goran Miljković, menadžer LAG-a Levač. Miljković je najpre predstavio primer modela uključivanja zajednice kroz LAG, i predložio da se u Opštini Despotovac formira LAG Resava kojim bi bilo obuhvaćeno više sela u opštini Despotovac kao i nekoliko sela iz susednih opština.

Predstavnici Lokalne samouprave pozitivno su ocenili ovaj predlog i izrazili zainteresovanost da se dodatno uključe u proces formiranja LAG-a Resava.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.