Vesti

Otpor(nost) građana u aktivizmu: Biramo promene

Na koji način se građani, aktivisti, organizacije civilnog društva danas nose sa teškim i izazovnim situacijama? Kako građani i aktivisti mogu da sagledaju situacije na koje mogu da utiču i da jačaju svoje sposobnosti za prevazilaženje izazova? Kako organizacije mogu osnaživati svoje članove?

Beogradska otvorena škola (BOŠ), Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN Srbija), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizuju online konferenciju pod nazivom „Otpor(nost) građana u aktivizmu: Biramo promene“ 8. decembra, sa početkom u 11 časova. Na konferenciji ćemo uručiti nagrade Pokretačima promena i ukazati na uspešne inicijative i pojedince koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica. Dodatno, u okviru panela, razgovaraćemo i osvrnućemo se na uspešne primere mobilizacije zajednice sa ciljem pružanja podrške i pomoći građanima i građankama. 

Građani, aktivisti, pokretači promena u našem društvu neretko nailaze na prepreke u svom delovanju i pokušaju da okupe zajednicu radi unapređenja kvaliteta života i stvaranja pravednog i demokratskog društva. Njihova razmišljanja, ideje i pozivi na delovanje nailaze na otpor već u neposrednoj okolini usled straha od promena, nepoverenja u građanina/e koji pozivaju na promenu, i odsustva nade da se nešto može promeniti.

Pronalaženje načina za rešavanje ličnih i kolektivnih izazova sa kojima se suočavaju pokretači promena je važno samo po sebi, ali i zato što ima potencijal da pokrene efikasnije društvene promene. Na koje načine građani, aktivisti mogu postati rezilijentniji tj. otporniji i prevazići goruće izazove?

U našoj težnji da pronađemo način da pokretače promena učinimo rezilijentnima tj. otpornima na izazove i sposobne da kreativno odgovore na njih, fokus stavljamo na lični razvoj i njegov dalji uticaj na aktivnosti društvenih aktivista, održivost njihovog delovanja, kao i na njihovo ukupno blagostanje.

Takođe, treću godinu zaredom nagradićemo Pokretače  promena – najistrajnije, najinspirativnije i najhrabrije inicijative i pojedince koji nas motivišu i iznova dokazuju da su pozitivne promene moguće.

Kako biste mogli da pratite online konferenciju molimo Vas da popunite upitnik na OVOM LINKU i registrujete se za događaj, najkasnije do utorka 7. decembra. Pristupni linkovi za praćenje događaja će Vam biti blagovremeno poslati na imejl adresu.

Agenda konferencije „Otpor(nost) građana u aktivizmu: Biramo promenedostupna je OVDE.

Konferencija se organizuje u okviru projekta Aktivni građani: bolje društvo – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji BOŠ, BFPE i BIRN realizuju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj četvorogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, praksi koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.