Vesti

Odabrane partnerske organizacije u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje

Beogradska otvorena škola (BOŠ) odabrala je 20 organizacija civilnog društva koje će dobiti projektnu i programsku podršku u okviru četvrtog Poziva za projekte za javno zagovaranje i saradnju sa poslovnim sektorom koji je raspisan na projektu „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”.

Pravo učešća u četvrtom Pozivu za projektnu podršku imale su isključivo alumni organizacije koje su u prethodna tri poziva bile deo Programa. Četvrti ciklus podrške podrazumeva dalje unapređenje kapaciteta alumni organizacija u procesu javnog zagovaranja i nastojaće da podstakne i ojača saradnju sa poslovnim sektorom, kako bi se stvorilo podsticajno okruženje za sinergično delovanje u pravcu pozitivnih društvenih promena.

Projektnu podršku dobile su sledeće organizacije:

 • Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS)Ekološki parametri za zdravije gradove
 • Centar za nestalu i zlostavljanu decuZajedno za bezbedniji internet
 • Centar za pružanje emotivne podrške i prevencije suicida SRCEInicijativa za primenu odgovornih i održivih praksi zaštite mentalnog zdravlja zaposlenih „OTPORNI I ODGOVORNI”
 • Društvo za zaštitu i proučavanje ptica SrbijeZagovaranje trajne saradnje OCD i poslovnog sektora na uspostavljanju i primeni mehanizama aktivne zaštite orla krstaša
 • Labris – organizacija za lezbejska ljudska pravaRadno mesto – mesto inkluzije i različitosti
 • Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub”#MojPsiholog – Inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta Grada Novog Sada
 • Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“Dodaj vrednost zajednici
 • Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)Unapređenje multisektoskog dijaloga i modela javne saradnje u procesima procene uticaja poslovanja na životnu sredinu
 • Savez proizvođača sa oznakama geografskog porekla „Original Srbija“Zajedno do Original kvaliteta
 • Ulice za biciklisteBike to work kampanja - Samo ne autom
 • Užički centar za prava detetaPrevencija nasilja nad decom u okviru rada biznis sektora
 • Zaštita potrošačaPoboljšanje upravljanja otpadom, ambalažnim otpadom i kesama

Osim finansijske podrške, odabrane organizacije će dobiti i podršku u osnaživanju svojih zagovaračkih i komunikacionih kapaciteta u pogledu saradnje sa poslovnom zajednicom, mogućnost učešća u aktivnostima međusektorske zagovaračke platforme i učešće u direktnom dijalogu sa donosiocima odluka. 

Pored projektne podrške, Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje obuhvata i programsku podršku koju je ove godine dobilo 8 organizacija civilnog društva. Ova vrsta podrške podrazumeva osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva kojima je potrebna podrška u osmišljavanju, planiranju i realizaciji kampanja javnog zagovaranja, kao i u  unapređenju postojećih aktivnosti organizacija u oblasti javnog zagovaranja i dugoročnom unapređenju kapaciteta organizacije.

Programsku podrške dobiće ove organizacije:

 • Kreativno-zabavna radionica za mlade „Urban Stream“- Omladinska politika po meri mladih 
 • Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS) - Jak si kad si aktivan
 • Savez slepih Srbije - Jačanje kapaciteta Saveza i njegovih lokalnih organizacija
 • Somborske šnajderke - Unapređenje rodno senzitivisanih mera za zapošljavanje žena žrtava nasilja u lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje
 • Udruženje za pomoć osobama sa autizmom „BaziMili“- Personalni asistent – moje pravo na inkluzivan život i posle 18. godine
 • Udruženje za podršku deci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama „Realno“ – Personalni asistent – moje pravo na inkluzivan život i posle 18. godine
 • Udruženje za radna prava žena Roza - Informisanjem do smanjenja eksploatacije mladih na tržištu rada
 • Udruženje studenata sa hendikepom - Hendikep je pitanje ljudskih prava

Odobreni projekti će se realizovati u periodu od 1. maja do 30. novembra 2022. godine.

Beogradska otvorena škola sprovodi projekat „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbije, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.