Vesti

Snaga partnerstva – poslovni i civilni sektor inicijatori pozitivnih društvenih promena

Počeo je četvrti ciklus Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje koji se realizuje na projektu „Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”, a u okviru kog će biti podržano 20 organizacija civilnog društva. Fokus ovogodišnjeg programa podrške je saradnja civilnog društva sa poslovnom zajednicom, te će najveći deo aktivnosti biti usmeren ka osnaživanju saradnje ovih aktera, njihovih zagovaračkih inicijativa i/ili praksi poslovnog sektora i njihove usklađenosti sa normativnim okvirom.

U prethodna tri ciklusa programa podrške je podržano 67 organizacija civilnog društva koje su realizovale zagovaračke inicijative usmerene ka  razvoju lokalnih zajednica, unapređenju ljudskih i manjinskih prava, zaštiti životne sredine, kao i ublažavanju posledica pandemije Covid-19. Podržane organizacije su kroz kampanje javnog zagovaranja uspostavile veliki broj partnerstava sa drugim organizacijama civilnog društva, građanima i medijima, kao i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Zahvaljujući ovim partnerstvima  organizacije civilnog društva su uticale na javne vlasti i doprinele unapređenju brojnih javnih politika.

Kako bi ostvarili dugoročnije društvene promene, aktivni građani će u ovom ciklusu programa podrške realizovati zagovaračke inicijative kroz novi oblik partnerstva, i to sa poslovnom zajednicom. U današnjem, globalizovanom svetu, odgovornost za opšti interes i razvoj društva u celini postaje zajednička civilnom, javnom i poslovnom sektoru, pa je iniciranje međusektorske saradnje prepoznato kao poželjan i inovativni pristup u rešavanju društvenih i ekonomskih problema.

Potencijal saradnje između poslovnog i civilnog sektora u Republici Srbiji još uvek je na začetku razvoja, a prethodno iskustvo BOŠ-a je pokazalo da su projekti filantropskog karaktera najzastupljeniji kada govorimo o saradnji poslovnog i civilnog sektora. Ovaj podatak potkrepljuje nastojanje da i dalje postoji potreba i neiskorišćeni potencijal za produbljivanjem ove vrste partnerstva.

Put do uspešnog partnerstva nije jednostavan. Usredsređenost na rezultate, posvećenost i vera u zajedničke vrednosti i potrebe poslovnog i civilnog sektora, motivisalo je 20 organizacija civilnog društva da kroz svoje inicijative javnog zagovaranja pokažu snagu partnerstva između ova dva sektora, a prve rezultate ćemo videti krajem godine.

Beogradska otvorena škola sprovodi projekat „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbije, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.