Vesti

Poslovni i civilni sektor u sinergiji ka održivom društvu

Da li je saradnja između poslovne zajednice i civilnog sektora isključivo filantropskog karaktera ili postoje još neki vidovi saradnje o kojima se ne govori dovoljno? Da li poslovni subjekti koriste javno zagovaranje kao alat zarad efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na javne vlasti i da li prepoznaju organizacije civilnog društva kao partnere u tom pogledu?

Beogradska otvorena škola realizovala je 30. juna Bussines2OCD događaj s ciljem povezivanja poslovne zajednice i civilnog sektora i otvaranja vrata za nove oblike saradnje među njima. Dosadašnja saradnja između poslovnog i civilnog sektora u Republici Srbiji uglavnom je bila kratkotrajnog, filantropskog karaktera, ali evidentan je ogroman potencijal za unapređenje te saradnje. Partnerstvo ova dva sektora u procesu javnog zagovaranja je od uzajamne koristi za uspešnije poslovanje i bolje pozicioniranje na tržištu, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva zarad rešavanja društveno važnih pitanja.

Na događaju su predstavljeni primeri dobre prakse koji mogu pružiti inspiraciju za buduće poduhvate. Predstavnice organizacija “Nurdor” i “Evo ruka” su inspirisale sve prisutne, svojim dirljivim pričama, ali i rezultatima kampanja koje su realizovane u saradnji sa poslovnom zajednicom. Organizacija „Nurdor“ kroz kampanje prikupljanja donacija inovativnim pristupom uključuje veliki broj kompanija – jedan od zapaženijih je akcija „Pruži korak“ u kome su zaposleni bili podsticani da više hodaju, što je u funkciji njihovog zdravlja, a kompanije su donirale sredstva za svaki „pruženi korak“. Udruženje „Evo ruka“ se od osnivanja zalaže za poboljšanje kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju. Saradnju sa poslovnom zajednicom Udruženje je razvilo kroz korporativno volontiranje, te na ovaj način i civilni i poslovni sektor doprinosi razvoju zajednice u kojoj deca sa smetnjama u razvoju žive i rastu.

Zastupnici kompanija Coca-Cola HBC, Nestle Adria, Ikea i OTP banke su prisutne organizacije civilnog društva uputile u principe odgovornog poslovanja njihovih kompanija. Razgovaralo se o Strategijama održivog razvoja kompanija koje daju relevantan uvid u društveno-ekonomske potrebe i interese građana u koje kompanija planira da ulaže u narednom periodu. Bilo da se radi o ulaganju u unapređenje zdravstvenih usluga, mlade, obrazovanje, ruralni razvoj ili pošumljavanje i očuvanje životne sredine, problemi koje nastoje da reše oba sektora su zajednički. Učesnici događaja su se složili da poslovni i civilni sektor, u skladu sa postojećim resursima i mogućnostima, mogu biti dobri partneri u rešavanju postojećih problema u društvu.

Ovakav događaj je pored razmene iskustva i kontakata, otvorio vrata za novu saradnju, ali i pokazao da je snaga partnerstva neophodna i korisna u svakodnevnom poslovanju, kao i u svakodnevnim aktivnostima organizacija civilnog društva.

Beogradska otvorena škola je realizovala događaj u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbije, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.