Vesti

Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju

U okviru projekta ”Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” održan je i poslednji trening ovogodišnjeg ciklusa podrške.

Ovaj put radili smo na podizanju kapaciteta naših partnera za javno zagovaranje kroz metodologiju inovativnog razmišljanja, koja predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno upotrebljivog rešenja.

Primenom empatije i razumevanja pokušali smo da se dubinski informišemo o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši u okviru inicijativa naših partnera. Dodatno, radili smo na alternativnim pristupima rešavanju problema, kao i kreativnom i nekonvencionalnom razmišljanju u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne rezultate u procesu zagovaranja.

Kako je trening bio posvećen i inovativnim pristupima u javnom zagovaranju, organizovali smo sesiju posvećenu predstavljanju inicijative Rok kamp za devojčice, gde su nam se pridružile Selena Simić iz organizacionog tima, kao i dve učesnice samog programa koje su pričale o svojim iskustvima i izazovima sa kojima su se susrele na kampu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019