Vesti

Centar Srce sprovodi anketu o mentalnom zdravlju zaposlenih

Da li ste od početka ove godine odsustvovali sa posla zbog problema u vezi sa mentalnim zdravljem? Da li su vaše poteškoće u vezi sa mentalnim zdravljem ove godine imale veze sa problemima na radnom mestu? Kome se najčešće obraćate zbog problema u vezi sa mentalnim zdravljem?

Ovo su neka od pitanja u anketi koju sprovodi Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce. Centar Srce istražuje izazove sa kojima se zaposleni suočavaju u vezi sa zaštitom mentalnog zdravlja na radnom mestu, kako bi doprineli identifikovanju problema i potreba u vezi sa mentalnim zdravljem, diskriminacijom i poštovanjem zakonske regulative.

Popunjavanjem ankete daje se doprinos u sticanju što jasnije slike o stanju mentalnog zdravlja u radnom okruženju. Anketa je deo projekta "Otporni i odgovorni" koji Centar Srce realizuje u saradnji sa platformom Rezilient, s ciljem da doprinese unapređenju odgovornih politika i praksi za očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih. Rezultati istraživanja biće obrađivani sumarno i na osnovu rezultata će biti izrađene preporuke za unapređenje mentalnog zdravlja zaposlenih.

Anketu možete naći na sledećem LINKU.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.