Vesti

Somborske šnajderke podsećaju na važnost pružanja podrške ženama žrtvama nasilja

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, Somborske šnajderke podsetile su na važnost pružanja podrške ženama koje su pretrpele nasilje, kao i njihovim porodicama. 

Sve je veći broj žena koje kontaktiraju Somborske šnajderke jer su im potrebni programi koje ova organizacija nudi. Nažalost, jedan od ograničavajućih faktora u pružanju pomoći je to što je njihova proizvodnja koncipirana od kuće, zbog čega žene koje žive u malim stanovima ne mogu da se priključe, jer su mašine, igle, makaze i buka preveliki rizik za decu, dok i gomila tekstila predstavlja rizik od požara.

Proizvodnja Somborskih šnajderki se trenutno realizuje na 5 lokacija u privatnim stanovima šnajderki. Rad od kuće povezan je sa problemima poput neadekvatnog prostora, osvetljenosti, jačine struje i buke. Pri tom je veoma teško organizovati bezbedne i podjednake uslove rada i obuke za sve žene, naročito za žene sa malom decom. Ovo su ujedno neki od najvažnijih razloga zbog čega značajan broj žena žrtava ne može da sarađuje sa Šnajderkama.

Grupisanjem postojeće opreme i proizvodnje pod jednim krovom, stvorili bi se uslovi za bezbedan rad i obuku većeg broja žena. Ostvarila bi se ušteda u gorivu, komunikaciji i električnoj energiji. Formiranjem Šnajderaj centra u Somboru, značajno bi se unapredio kvalitet dosadašnjeg rada organizacije.

Povodom 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, kao jednu od zagovaračkih aktivnosti, Somborske šnajderke planiraju aukciju haljina, predstavljenih na Belgrade Fashion Week-u i modnoj reviji „Somborski šnajderaj u Beogradu“. Kolekcija će biti obogaćena novim zimskim modelima, kao i proizvodima od kože i krzna. Cilj aukcije biće da se prikupe sredstva za kupovinu objekta u Somboru, u kome bi bila celokupna proizvodnja Šnajderki (mašine, pegle, krojački sto, materijali). Na taj način bi se obezbedilo održivo i kontinuirano rešenje za sve žrtve nasilja koje izađu iz sistemske podrške ili se nalaze u riziku od nasilja i socijalne isključenosti. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.