Vesti

AKTIVNI GRAĐANI – BOLJE DRUŠTVO! Uvodni trening i sastanak partnera

Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje počinje uvodnom radionicom za 20 partnerskih organizacija, od 15. do 18. aprila 2019. godine u Šapcu. Program podrške se sprovodi u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN Srbija) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Projekat „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Program podrške organizacijama civilnog društva za javno zagovaranje je pokrenut sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u Srbiji i približi građanima aktivnosti javnog zagovaranja organizacija civilnog društva. Program podstiče organizacije civilnog društva na inovativni pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja i izgradnju sopstvenih kapaciteta kroz zagovaranje u praksi.

Javno zagovaranje je postupak kojim se građani mogu uključiti u donošenje odluka i njime se odluke javnih vlasti mogu unaprediti u cilju boljeg ostvarivanja javnog interesa. Javno zagovaranje predstavlja dobar metod, odnosno sled koraka, koji organizovanim građanima, koji nisu na vlasti, treba da omogući da izvrše promenu, utiču na donosioce odluka i pridobiju širu javnost na svoju stranu, tako što će da predstave svoj pogled na određeno društveno pitanje i ubede donosioce odluka da prihvate njihov pristup rešenju problema. Svako javno zagovaranje sastoji se od dobro planiranih, usmerenih i organizovanih akcija za ostvarivanje pozitivnih društvenih i političkih promena preko uticaja na javnost i vršioce javnih vlasti. Svako novo iskustvo javnog zagovaranja, vodi nas novom razumevanju tog složenog procesa, u kome se odigrava prava borba za pažnju javnosti, naklonost zainteresovanih strana i poželjnu odluku onih koji u društvu odluke donose, a pre svega javnih vlasti.

Uvodna radionica ima za cilj postavljanje osnove za saradnju, međusobno upoznavanje projektnih i programskih partnera sa BOŠ-om, BFPE-om i BIRN-om, kao i pružanje dodatnih informacija i pojašnjenja o aktivnostima unutar Programa.

Beogradska otvorena škola se 25. godina bavi osnaživanjem ljudskih resursa, unapređivanjem javnih politika i jačanjem kapaciteta civilnog društva u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. Beogradski fond za političku izuzetnost se od svog osnivanja zalaže za unapređenje znanja i profesionalnih kapaciteta relevantnih aktera za njihovo odgovorno učešće u političkom i društvenom životu. BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, koja je prisutna u devet zemalja regiona sa ciljem da afirmiše regionalnu saradnju i informiše javnost o važnim društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim kretanjima u regionu. Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) deluje u Srbiji od 2001. godine. Podrška USAID-a  organizacijama civilnog društva jača njihovu održivost, povećava njihovu sposobnost da predstave probleme građana i širi njihove kapacitete da utiču na promene.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.