Vesti

Nova partnerstva – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Od 1. do 3. marta u Šapcu je organizovan uvodni trening za 10 organizacija civilnog društva (OCD) čiji predlozi projekata su odobreni u okviru druge godine Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje. Ovaj program obuhvata finansijsku podršku projektnim partnerima u implementaciji inicijativa javnog zagovaranja, kao i osnaživanje njihovih kapaciteta za dalji rad u ovoj oblasti.

Predstavnici odabranih OCD su na trodnevnom treningu imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta, komponentama Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, kao i da se usaglase oko daljih koraka u implementaciji zagovaračkih inicijativa koje su dobile podršku u realizaciji.

Javno zagovaranje je strateški proces, a ne ad hoc aktivnost, je rečenica koja se često mogla čuti na treningu na kom su predavači i projektni partneri razgovarali o značaju dugoročnog planiranja ovog procesa, kao i o važnosti povezivanja civilnog sektora, građana, donosioca odluka i medija.

Zahvaljući planiranim aktivnostima u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, projektni partneri će imati kontinuiranu ekspertsku podršku u realizaciji njihovih zagovaračkih inicijativa, a u planu su i dva treninga koja će biti posvećena planiranju javnog zagovaranja za unapređenje javnih politika, jačanju komunikacijskih veština i inovativnom planiranju inicijativa.

Trening je organizovan u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN). Ovaj trogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, zastupanja interesa lokalnih zajednica i aktivnog uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.